somnus nr 3_2020

40

år

Rosa remmer til masken – det var en av jobbene Inger-Johanne Henriksen Serrano fikk gjennomslag for. Da hun ledet Foreningen for Søvnsykdommer, var hun ikke så opptatt av å synes selv. – Jeg prøvde alltid å pushe frem nor- malvektige mennesker for ikke å miste den gjengen som trodde at dette hadde med overvekt å gjøre, sier hun.

stand, sier Inger-Johanne Henriksen Serrano selv. Hun regner seg som et fredselskende menneske, men er god til å organi- sere. Hun har vært innom politikken, drevet egen restaurant og vært lærer. – Da er du jo vant til å snakke til folk, konstaterer hun. Alle sykdommers mor Derfor var det enkelt for henne å for- telle om søvnapné som «alle sykdom-

mers mor». – Du var ikke interessant som pasient før du hadde fått en av følgesykdommene. Hjerneslag, hjer- teinfarkt – da begynte de å behandle deg. Vi må prøve å få helsemyndig- hetene til å forstå at hvis vi satser mer på søvnapné, slipper vi kanskje utgiftene på følgesykdommene, sier hun. Hun har reddet mange liv med å prate om søvnapné og CPAP. Noen har kommet og takket henne. Til og

med fastlegen hennes ringer henne for å få råd om søvnapné. Han har fått CPAP selv. – Hvis bare vanlige, allmennpraktise- rende leger hadde sett det som et alternativ, ville mye vært gjort. Men da må resten av apparatet stå i stil. Vi kan ikke ha to års ventetid! sier Inger-Johanne Henriksen Serrano.

41

JUBILEUMSNUMMER

SOMNUS NR 3 - 2020

Made with FlippingBook Publishing Software