Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

^Fordelingshordorei Postadresse: V O G N M A G E R G A D E 2 E kspedition: KRONPRINSESSEGADE 20 T ele fon: C E N T R A L 1466 PAa/ZJ *^ 1 ) [re k to ra te t f o r ^ l ^ a r e f o r s y n i n g

KØBENHAVN K Journ. Nr. B32326oKonto Nr. 159981 (Bedes anført ved frem tidige H envendelser).

Rekommanderet

Til

Marvede Sogneraad, pr. Hyllinge. I Anledning af Sogneraadets Skrivelse af 28'Juni d.A. skal man hoslagt fremsende 25 Stk. Tillægs-Brødkort til Brug ved Uddeling i Juli Kvartal 1941. Modtagelsen bedes anerkendt paa medfølgende Kopi af nærværende Skrivelse.

1 Kuvert m/Rationeringskort 1 Kopi af nærværende wkxivelse

Made with FlippingBook - Online magazine maker