Somnus nr 3_2013

formen

Brukerrepresentant og pensjonert lege Torkel Bache ser utfordringer, men mener mye godt er kommet igang etter samhandlings- reformen.

at pasienter sendes frem og tilba- ke; til akuttmottaket på sykehus for å få vurdert om de kan sendes tilbake til kommunens øyeblikke- lig hjelp-enhet eller om de er for syke.

Engasjerte høsthelgdeltagere – Hilde N. Andresen (i midten) diskuterer med Margaret S. Ramberg og Per Egil Hesla.

7

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker