Somnus nr 3_2013

E t ekstra armbåndsur registrerer når du sover, hvor mye du beveger deg og hvordan lyset er. Men det offentlige vil ikke betale, så foreløpig brukes den bare i forskning. ENKEL SØVNSJEKK

– men ikke for deg

Ber om refusjon – Men det gis ikke offentlig refusjon på dette, så det er forskningen som anvender det, forteller Solheim. Det finnes unntak: Foreningen for Søvnsykdommer i Akershus har en Actiware-klokke som medlemmene kan låne og få avlest. Fylkesleder Inger Simensen forteller at det også er mulig å få en test på private kli- nikker – for 6700 kroner. Lege Per Egil Hesla arbeider for å få en slik registrering som en del av til- budet fra det offentlige: – Dette må vi prøve å få innført i Norge. Jeg har skrevet til Helse Sør- Øst og påvist hvordan det vil redu- sere køene og spare skattebetalernes penger. Jeg har fått et høflig brev til- bake om at de skjønner ikke helt vit- sen med dette. Så da får jeg vel skri- ve en gang til, sier Hesla. Undersovede Han forklarer hvordan aktigrafi har hjulpet svært mange pasienter med å få en diagnose, og hvordan den spesi- elt er nyttig for ungdommer som fal-

ler ut av skolen: – Når ungdommene ikke har noe ytre tegn på at noe er galt – de går ikke med stokk, og de går ikke med gips – så blir de ikke trodd, sier han. Forsinket søvnfasesyndrom, Non-24 og paradoksal insomni – der pasien- tens hjerne ikke kjenner igjen søvn, slik at det kan oppleves som mange døgn uten søvn selv om søvnen kan være tilnærmet normal – er eksem- pler på diagnoser der aktigrafien kan være til hjelp. Snur døgnet – Flere og flere av våre unge er i ferd med å snu døgnet. Norske ungdom- mer er de mest undersovede i Europa, og halvparten av alle som begynner på videregående skoler, forsvinner ut. Det er ingen tvil om at aktigrafi har en nytteverdi langt ut over forskning, sier Hesla.

Georg Mathisen tekst og foto

Den egner seg ikke til å utrede søv- napné, men for eksempel til forsinket søvnfasesyndrom, sier Tor Solheim i Philips. Han snakker om Actiware- klokken – et apparat til å sette på håndleddet som et armbåndsur, som registrerer avvik i søvnprosessen hos den som har den på seg. Bevegelse og lys Målingen som gjøres – aktigrafien – registrerer motorisk aktivitet. Registreringen gjøres gjerne over to- tre uker. – Når den som har den på, gjør en bevegelse, registrerer den bevegelsen og hvor kraftig den er. Det kan si noe om du er i våken tilstand og vanlig aktivitet, om du hviler eller om du sover, forklarer Solheim. I tillegg måler aktigrafen hvitt, gult, blått og rødt lys, slik at den kan si noe om du oppholder deg i dagslys eller bruker kunstige lyskilder.

Norske ungdommer er de mest undersovende i Europa Tor Solheim, Philips

8

SOMNUS NR 3 - 2013

Made with FlippingBook flipbook maker