Munn og mæle 2/2019

MEDLEMSBLAD FOR MUNN- OG HALSKREFTFOREN I NGEN NR 2/2019 22. ÅRGANG Munn og mæle

Elin Hadler-Olsen, forsker ved UiT , vil ha rettferdighet for munn- og halskreftpasienter I S. 12

Ny studie viser at immunterapi gir bedre overlevelse som førstelinjebehandling I s. 17

Endring i regelverket for refusjon av tannhelseutgifter I s. 26

Made with FlippingBook - Online magazine maker