Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

ÔL-RADDEDIG

Mae graddau ymchwil yn rhaglenni academaidd heriol sy’n gofyn i ti astudio pwnc yn fanwl am gyfnod parhaus o amser. Drwy ddyfarnu doethuriaeth neu radd ymchwil arall, cydnabyddir ymrwymiad ymgeiswyr llwyddiannus, y sgiliau lefel uchel a feithrinwyd ganddynt, a’u gallu i gyflwyno gwaith ymchwil gwreiddiol sy’n datblygu dealltwriaeth o’r pwnc dan sylw.

Fel myfyriwr ymchwil, byddi di’n ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant mewn dulliau ymchwil cyn dechrau ar dy raglen ymchwil. Bydd gen ti oruchwylydd academaidd a fydd yn llywio ac yn cefnogi cyfeiriad dy waith ymchwil drwy gydol y cwrs gradd, a bydd cyd-oruchwylydd yn cynnig cymorth ychwanegol fel y bo angen.

91 %

O’N HAMGYLCHEDD YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD NEU’N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021)

10

Made with FlippingBook flipbook maker