Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

DEWIS PWNC YMCHWIL Mae graddau ymchwil, yn enwedig ar lefel MPhil a PhD, yn wahanol iawn i raglenni israddedig a rhaglenni meistr a addysgir gan nad oes rhestr ddiffiniedig o gyrsiau i ddewis o’u plith. Gellir astudio graddau MPhil a PhD ar unrhyw bwnc academaidd, ar yr amod bod gan y gyfadran rwyt yn gwneud cais iddi yr arbenigedd i lywio a goruchwylio dy astudiaethau.

Hyd yn oed os wyt wedi meddwl am gynnig ymchwil mwy datblygedig, rydym yn argymell y dylet gysylltu â’r Tiwtor Derbyn perthnasol er mwyn cael cyngor. Caiff darpar ymgeiswyr eu paru â darpar oruchwylwyr ar gam cynnar o’r broses. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau’r canlynol:

• Dy fod yn cael y cyngor a’r arweiniad sydd eu hangen arnat i benderfynu p’un ai gradd ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe yw’r dewis cywir i ti. • Bod y goruchwylydd yn frwdfrydig ynghylch y pwnc ac wedi’i gymell ganddo. • Dy fod yn symud yn ddidrafferth i grŵp ymchwil priodol (lle y bo’n berthnasol). • Dy fod yn cwblhau dy waith ymchwil ac yn ei ysgrifennu o fewn y terfyn amser gofynnol.

11

Made with FlippingBook flipbook maker