Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

SEICOLEG A NIWROWYDDONIAETH CAMPWS SINGLETON

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021) AMGYLCHEDD YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL YSTYRIR BOD 100 %

RHAGLENNI YMCHWIL

• Seicoleg MSc drwy Ymchwil/ PhD/MPhil ALl RhA • Seicoleg Iechyd PhD/MPhil ALl RhA

• Ymchwil Addysg y Proffesiynau Iechyd DProf/MRes ALl RhA

PAM ABERTAWE? • Caiff ein cyrsiau seicoleg a

RHAGLENNI A ADDYSGIR

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Gofal Iechyd Cymunedol, Iechyd y Cyhoedd a Gofal Iechyd Sylfaenol • Iechyd y Cyhoedd a'r Boblogaeth • Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio • Proffesiynau Perthynol i Iechyd • Y Gwyddorau Meddygol a Bywyd CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau niwrowyddoniaeth eu haddysgu yn yr Ysgol Seicoleg a'r Ysgol Feddygaeth. • Byddi di'n elwa o amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol, lle bydd llawer o gyfleoedd i greu cysylltiadau rhyngddisbyglaethol a rhyngbroffesiynol. • Byddi di hefyd yng nghwmni arbenigwyr byd-eang ym meysydd meddygaeth, iechyd a gwyddor bywyd, y mae 85% o’u hymchwil wedi cael ei chydnabod am arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021.

• Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg MSc ALl RhA • Niwrowyddoniaeth Wybyddol MSc ALl RhA

• Seicoleg Fforensig MSc ALl • Seicoleg Glinigol ac Iechyd Meddwl MSc ALl RhA

Rydym wedi ein lleoli mewn amgylchedd ymchwil ffyniannus sy'n ysgogi staff academaidd, swyddogion ymchwil a myfyrwyr fel ei gilydd, ac mae Ysgol Seicoleg Prifysgol Abertawe wedi ennill enw rhagorol yn y DU ac yn rhyngwladol fel un o Ysgolion Seicoleg Gorau yn y DU o ran effaith ein hymchwil yn y byd go iawn. Ystyrir bod 100% o'n heffaith ymchwil yn rhagorol yn rhyngwladol (REF2021). Trwy fuddsoddi'n barhaus mewn seilwaith a chyfleusterau ymchwil, ehangu lefelau staffio a chysylltiadau rhagorol ag ysbytai, addysg a phrifysgolion ledled y byd, mae'r Ysgol Seicoleg yn cynnig profiad myfyrwyr eithriadol wrth fod mewn sefyllfa

dda i gryfhau ei ddatblygiad gyrfa. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Elwa o fodiwlau ac addysgu a gynlluniwyd ac a gaiff eu llywio gan ein hymchwil. • Byddi di’n cael dy addysgu gan

Mynediad i gyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf gan gynnwys: • Ystafell trydanenceffalograffi dwysedd uchel (EEG). • Ystafelloedd arsylwi cymdeithasol. • Olrhain y llygaid. • Seicoffisiolegol, ysgogiad cerrynt uniongyrchol trawsgreuanol (tDCS). • Labordy cwsg, cyflyru ac hyd oes gyda'r holl gyfarpar angenrheidiol. • Mwy nag 20 ystafell aml-bwrpas.

academyddion blaenllaw sy’n adnabyddus am ddefnyddio’r gwyddorau i gyflawni newid er budd cleifion a'r gymdeithas.

Proffil Myfyriwr gweler y dudalen nesaf

121

Made with FlippingBook flipbook maker