Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

PhD Troseddeg

Mae fy nghyfnod fel myfyriwr ôl-raddedig yn yr Adran Droseddeg, ar lefel MA a PhD wedi bod yn werth chweil ac yn bleserus. Mae arbenigedd academaidd y staff yn ogystal â lefel y gefnogaeth y maen nhw'n ei dangos tuag at fyfyrwyr ôl-raddedig wedi cael argraff arnaf wrth gynnal fy ymchwil. Mae fy ngoruchwylwyr yn ogystal â staff ehangach yr adran yn hawdd mynd atynt, yn hael gyda'u hamser a bob amser yn barod i rannu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth. Rwyf hefyd wedi elwa'n fawr ar yr ystod eang o brofiadau sydd ar gael ar lefel ôl-raddedig,

gan gynnwys cynllunio ac addysgu seminarau, yn ogystal â'r cyfleoedd amrywiol i fynd i gynadleddau a chyflwyno ynddynt. Rwyf hefyd wedi elwa'n fawr ar yr ystod eang o brofiadau sydd ar gael ar lefel ôl-raddedig, gan gynnwys cynllunio ac addysgu seminarau, yn ogystal â'r cyfleoedd amrywiol i fynd i gynadleddau a chyflwyno ynddynt. Ni allaf argymell astudio ôl-raddedig yn yr Adran Droseddeg yn fwy! Yn sicr fyddi di ddim yn difaru gwneud cais!

Ni allaf argymell astudio ôl-raddedig yn yr Adran Droseddeg yn fwy! Yn sicr fyddi di ddim yn difaru gwneud cais!

128

Made with FlippingBook flipbook maker