Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

YN DOD YN FUAN

GWYDDOR BIOFEDDYGOL (GENETEG GLINIGOL), MSc/PGDip GWYDDOR BIOFEDDYGOL (PATHOLEG CELLOEDD A MOLECIWLAIDD), MSc/PGDip GWYDDOR BIOFEDDYGOL (YMARFER PROFFESIYNOL), MSc/PGDip GWYDDORAU BIOFEDDYGOL CYMHWYSOL, PGCert

DARGANFYDDA FWY abertawe.ac.uk/ol-raddedig/addysgir/cyrsiauol-raddedigaddysgiryndodynfuan GWYDDOR DATA CYMHWYSOL, MSc NIWROWYDDONIAETH FEDDYGOL, MSc PEIRIANNEG FIOFEDDYGOL, MSc SYNHWYRO O BELL DRÔN AMGYLCHEDDOL, MSc YMARFER CLINIGOL UWCH (GOFAL SYLFAENOL), MSc/PGDip

130

Made with FlippingBook flipbook maker