Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

MYNEGAI

Cyfrifeg a Chyllid 67 Cyfrifeg a Chyllid Ryngwladol 67 Cyfrifeg Broffesiynol 69 Cyfrifeg Strategol 69

A Addysg 59 Addysg ar gyfer y Proffesiynau Iechyd 13, 95, 113 Addysg Feddygol 87, 113 Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (TESOL) 94 Almaeneg 97 Arloesedd Ynni 107 Arsylwi’r Ddaear 76 Arweinyddiaeth a Rheoli Peirianneg 108 Athroniaeth 84 Astudiaethau Canoloesol 61 Astudiaethau Datblygu 84 Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol 67 Astudiaethau Heneiddio 95, 113 Astudiaethau Iechyd Cymunedol 82 Astudiaethau Meddyg Cysylltiol 105 Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd 87, 95 Astudiaethau Plentyndod 111 Astudiaethau Trefol 76 Astudiaethau’r Cyfryngau 71 Astudiaethau’r Cyfryngau a Chyfathrebu 71 B Bancio a Chyllid Rhyngwladol 69 Bioleg Amgylcheddol 62 Biowyddorau 62 Astudiaethau America Ladin 97 Astudiaethau Americanaidd 60 Busnes Digidol 115 Bydwreigiaeth 113 C Cadwraeth a Rheoli Adnoddau 62 Cemeg 64 Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) 89 Cyfathrebu, Arferion y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus 71 Cyfathrebu a Newyddiaduraeth Chwaraeon 71 Cyfiawnder Troseddol Cymhwysol a Throseddeg 127 Cyfieithu 94, 97 Cyfieithu ac Addysgu Iaith Tsieinëeg-Saesneg 94 Cyfraith ac Ymarfer Cyfreithiol (LLM) 89 Cyfraith Eiddo Deallusol ac Arloesi 91 Cyfraith Fasnach Ryngwladol 91 Cyfraith Fasnachol Ryngwladol 91 Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol 91 Cyfraith Forwrol Ryngwladol 91 Cyfieithu ar y Pryd 97 Cyfieithu Llenyddol 97 Cyfieithu Proffesiynol 74, 97

FF Ffiseg 80 Ffiseg Arbrofol 80 Ffiseg Ddamcaniaethol 80

Cyfrifiadura a Thechnolegau Rhyngweithio’r Dyfodol 70 Cyfrifiadura Gweledol 70 Cyfrifiadura Gweledol a Rhyngweithiol 70 Cyfrifiadureg 70 Cyfrifiadureg Ddamcaniaethol 70 Cyfrifiadureg Uwch 70 Cyfryngau, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus 71 Cyfryngau Daearyddol 76 Cyfryngau Digidol 71 Cyllid 67, 69 Cyllid a Dadansoddeg Data Mawr 67 Cyllid Cynaliadwy 69 Cyllid Rhyngwladol 69 Cymdeithas, Amgylchedd a Newid Byd-Eang 76 Cymdeithaseg 72 Cymraeg 74 Cysylltiadau Rhyngwladol 84 CH Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig 111 D

Ffiseg Gymhwysol a Deunyddiau 80 Ffiseg Ymbelydredd Meddygol 87 Ffrangeg 97 G Gerontoleg ac Astudiaethau Heneiddio 95, 113 Gofal Newyddenedigol Uwch 113 Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol 95, 113 Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy 113 Gwleidyddiaeth 84 Gweinyddu Busnes MBA 83 Gwybodaeth Ddaearyddol a Newid yn yr Hinsawdd 76 Gwybodeg Iechyd 95 Gwyddoniaeth Ddadansoddol Gymhwysol 87 Gwyddor Actiwaraidd 103 Gwyddor Biofeddygol 87 Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff 86 Gwyddor Data 70 Gwyddor Data Iechyd 95 Gwyddor Glinigol (Ffiseg Feddygol) 87 Gwyddor Perfformiad Chwaraeon Uwch 86 Gwyddorau Biolegol 62 Gwyddor Glinigol (Ffiseg Feddygol) 87 Gwyddorau Iechyd 113 Gwyddorau Meddygol a Bywyd 87 H Hanes 92 Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth 93 Hanes Modern 92 Hanes yr Henfyd 66 Hanes yr Henfyd a Diwylliant Clasurol 66 Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer 88 I Iechyd a Lles 95, 113 Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd 95 Iechyd Meddwl 105, 113 Ieithoedd Modern, Cyifiethu a Chyfieithu ar y Pryd 97 Ieithyddiaeth Gymhwysol 94 LL Llên Naratif yr Henfyd 66 Llenyddiaeth Saesneg Cymru 99 Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 99 M Marchnata 101, 115 Marchnata Strategol 101

Dadansoddeg Ariannol 69 Dadansoddeg Busnes 115 Daearyddiaeth 76 Daearyddiaeth Ddynol 76 Daearyddiaeth Ffisegol 76

Damcaniaeth a Gofod Cymdeithasol 76 Data Mawr a Deallusrwydd Artiffisial o Safbwynt Defnyddwyr 70 Datblygu a Hawliau Dynol 84 Datblygu Rhyngwladol 84 Deinameg Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd 76 Dihalwyno ac Ailddefnyddio Dŵr 107 Diogelwch a Datblygu Rhyngwladol 84 Doethur mewn Gwneinyddu Busnes 83, 115, 119 Deunyddiau, Modelu a Gweithgynhyrchu 109 Dulliau Ymchwil Cymdeithasol 72 Dulliau Ymchwil mewn Seicoleg 121 Dylunio Cynhyrchion ar sail Efelychu 107 Dyniaethau Digidol 71 Dyniaethau Iechyd 72, 127 E Ecoleg 62 Economeg 79 Economeg a Chyllid 79 Economeg Iechyd 95 Eiddo Deallusol ac Arloesi 91 Eifftoleg 66

Cyfraith Hawliau Dynol 88 Cyfraith Olew a Nwy ac Ynni Adnewyddadwy 91

138

Made with FlippingBook flipbook maker