Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

• Meithrinfa ar y campws gydag opsiynau gofal plant hyblyg • Cymorth ychwanegol ar gyfer dysgwyr/ myfyrwyr aeddfed gyda chyfrifoldebau gofalu • Rhaglenni hyfforddiant sgiliau penodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil ac ôl-raddedig a addysgir • Swyddogion Undeb y Myfyrwyr dynodedig i gynrychioli cymuned ôl-raddedig Abertawe sy’n tyfu DARGANFYDDA FWY CYMORTH DYNODEDIG I TI FEL MYFYRIWR ÔL-RADDEDIG: YN DY

abertawe.ac.uk/astudio/adran- gwasanaethau-cymorth-i-fyfyrwyr

GWYBODAETH AM IECHYD SWYDDFA ANABLEDDAU

Mae gofal deintyddol y Brifysgol yn cynnig ystod lawn o driniaethau’r GIG a phreifat i fyfyrwyr. Lleolir

Yn sicrhau’r un profiad i’r holl fyfyrwyr. Mae Canolfan Drawsgrifio Prifysgol Abertawe, er enghraifft, yn wasanaeth trawsgrifio arbenigol sy’n darparu adnoddau dysgu hygyrch i’w hargraffu ar gyfer myfyrwyr anabl.

Meddygfeydd Deintydd a Meddygon ar y campws.

GWASANAETHAU LLES Amrywiaeth o wasanaethau am ddim sy’n hybu ac yn edrych ar ôl lles myfyrwyr, gan gynnwys gwasanaeth cymorth iechyd meddwl, cymorth LGBTQ+, myfyrdod, gwasanaeth

ARIAN (BYWYDCAMPWS)

Mae’r tîm hwn bob amser wrth law i dy helpu i wneud y gorau o dy arian a chadw llygad ar dy gyllideb.

gwrando a chymorth mewn profedigaeth – popeth wedi’i ddarparu gan ein tîm @BywydCampws cyfeillgar.

57

Made with FlippingBook flipbook maker