Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

I ADRAN Y CYRSIAU

Talfyriadau a symbolau a weli di:

SYMBOLAU

MATH O RADDAU

DBA

Doethur mewn Gweinyddu Busnes Mae’r cwrs gradd Doethuriaeth mewn Astudiaethau Proffesiynol ar gyfer ymarferwyr uwch. Ar ôl cwblhau’r arholiad yn llwyddiannus, byddi di ennill doethuriaeth a gellir cyfeirio atat fel Doctor.

ALl – Astudiaeth llawn amser RhA – Astudiaeth rhan amser

DProf

– Modiwlau Cymraeg ar gael

–  Mae’r holl Raglenni a Addysgir a restrwyd yn y tudalennau cyrsiau yn dechrau ym mis Hydref. Caiff y cyrsiau sy’n derbyn myfyrwyr newydd ym mis Ionawr eu nodi gan y symbol hwn. Gall dyddiadau cychwyn rhaglen Ymchwil Ôl-raddedig amrywio

EdD

Doethuriaeth mewn Addysg Doethuriaeth mewn Peirianneg

EngD

LLM MA

Meistr yn Y Gyfraith

Meistr yn y Celfyddydau

MBA Meistr mewn Gweinyddu Busnes MBBCH Baglor mewn Meddygaeth a Llawfeddygaeth MD Doethur mewn Meddygaeth MEng Meistr mewn Peirianneg MFin Meistr mewn Cyllid MPhil Meistr mewn Athroniaeth MRes Meistr drwy Ymchwil MSc Meistr mewn Gwyddoniaeth PGCert Tystysgrif i Raddedigion PGDip Diploma Ôl-raddedig PhD Doethuriaeth mewn Athroniaeth.

a bydd ganddi ddyddiad cychwyn ychwanegol, gweler tudalennau gwe’r cyrsiau unigol.

LLE BYDDI DI’N ASTUDIO

SINGLETON CAMPWS PARC

CAMPWS Y BAE

Gradd PhD yw’r radd lefel ddoethuriaeth a ddyfernir mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.

58

Made with FlippingBook flipbook maker