Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

ADDYSG CAMPWS SINGLETON

81 % YSTYRIR BOD

YMCHWIL MEWN ADDYSG, CYMDEITHASEG & PHOLISI CYMDEITHASOL YN ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021)

RHAGLENNI YMCHWIL

• Addysg PhD/MPhil ALl RhA

• Doethur mewn Addysg EdD RhA

PAM ABERTAWE? • Rydym yn cynnig rhaglenni

RHAGLENNI A ADDYSGIR

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Cynradd gyda SAC, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Bioleg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Cemeg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Cyfrifiadureg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Cymraeg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Dylunio a Thechnoleg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Ffiseg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Ieithoedd Tramor Modern (Ffrangeg, Sbaeneg), PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Mathemateg, PGCert • TAR Uwchradd gyda SAC: Saesneg, PGCert ôl-raddedig wedi'u llywio gan y diweddaraf mewn ymchwil ac arloesi. • Elwa o'n partneriaethau rhyngwladol a'n dull cydweithredol unigryw o ymchwilio a dysgu. CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

• Addysg (Cymru): Anghenion Dysgu Ychwanegol MA RhA • Addysg (Cymru): Arweinyddiaeth MA RhA

• Addysg MA/PGDip/PGCert ALl RhA • Addysg (Cymru) MA RhA

Mae ein rhaglenni yn datblygu graddedigion â meddylfryd byd-eang â phrofiad addysgol perthnasol ac eang, wedi'u cyfuno ag arbenigedd ymarferol. Rydym yn arwain ar ymchwil/ymholi sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi ymarferwyr addysg ar bob lefel. Mae ein gwaith ymchwil hefyd yn canolbwyntio ar bolisi ac yn ymateb i bolisi. Yn fyd-eang, mae addysg yn wynebu newid digynsail gyda diwygiadau addysg sylweddol mewn llawer o wledydd. Mae cyfleoedd o'r fath yn ei gwneud yn amser cyffrous i astudio am radd ôl-raddedig mewn addysg ym Mhrifysgol Abertawe.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol, gyda llawer o gyfleoedd i wneud cysylltiadau ar draws disgyblaethau. • Mynediad at adnoddau hyfforddiant gwerthfawr.

• Amgylchedd cydweithredol a chefnogol i ddatblygu dy wybodaeth a dy sgiliau yn y sector.Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

59

Made with FlippingBook flipbook maker