Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

CEMEG CAMPWS SINGLETON

97.9 % CYHOEDDIADAU YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021) YSTYRIR BOD

RHAGLENNI YMCHWIL

• Cemeg MSc drwy Ymchwil/PhD/MPhil ALl RhA

RHAGLENNI A ADDYSGIR

PAM ABERTAWE? • Mae ymchwil effaith uchel eisoes yn cael ei gwneud mewn canolfannau o’r radd flaenaf yn Abertawe, gan gynnwys: Y Ganolfan NanoIechyd, Y Sefydliad Sbectrometreg Màs, Sefydliad y Gwyddorau Bywyd, Y Sefydliad Ymchwil i Ddiogelwch Ynni, y Ganolfan Nanodechnoleg Aml-ddisgyblaethol, y Ganolfan ar gyfer Technolegau Dŵr ac Ymchwil Amgylcheddol Uwch, a’r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau. • Dyfarnwyd sgôr o 97.9% a statws ‘arwain y byd' a 'rhagorol yn rhyngwladol’ i Gemeg yn Abertawe ar gyfer Cyhoeddiadau Ymchwil (REF 2021). • Mae gan ein Hadran Gemeg gyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n cynnwys Hyb Cemeg sy’n cynnwys labordai addysgu modern, mannau ymchwil a mynediad i amrywiaeth eang o isadeileddau ymchwil. • Gelli di elwa o’n profiad labordy ymarferol yn ein Canolfan Nanodechnoleg gwerth £22 miliwn a’n Canolfan ar gyfer Deunyddiau Lled-ddargludol Integredig newydd gwerth £30 miliwn. • Byddi di’n cael profiad o dechnolegau sydd ar flaen y gad, ac yn rhyngweithio ag arbenigwyr o fyd diwydiant, yn datblygu set sgiliau eang a rhwydwaith o gysylltiadau a fydd yn gwella dy gyfleoedd cyflogaeth, megis yn y diwydiant lled-ddargludyddion sy’n ehangu’n gyflym. HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • TAR Uwchradd gyda SAC: Cemeg, PGCert CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

• Technoleg a Chymwysedd Lled-ddargludyddion MSc ALl RhA

Mae Cemeg yn ffynnu yn Abertawe, gan bontio amrywiaeth eang o feysydd, a disgwylir y bydd ein hymchwil yn lluosi'n gyflym dros y tair blynedd nesaf. Mae ein grwpiau ymchwil ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar bedair thema: Ynni; Iechyd; Moleciwlau a Deunyddiau Newydd ac Uwch; a Dŵr a'r Amgylchedd. Mae'r mentrau hyn yn mynd y tu hwnt i ffiniau disgyblaethau traddodiadol ac yn integreiddio meysydd craidd o gemegolion organig, anorganig, ffisegol a dadansoddol, yn ogystal â thorri ar draws disgyblaethau eraill sy'n ymwneud â pheirianneg, meddygaeth a gwyddoniaeth. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Mae'r MSc yn cwmpasu pob agwedd ar dechnolegau lled-ddargludyddion o silicon i

• Rydym ni’n gweithio’n agos gyda’r Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg ac Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, gan alluogi myfyrwyr a staff i feithrin amgylchedd o ragoriaeth ymchwil. • Ar gyfer ein rhaglenni ymchwil, rydym ni’n gwahodd ceisiadau gan ymgeiswyr cymwys iawn y mae eu diddordeb ymchwil yn canolbwyntio ar thema Ynni Cemeg; Cemeg Iechyd, Bwyd a Chyffuriau; Cemeg Deunyddiau; Cemeg Lled-ddargludyddion a Chemeg Arwyneb; a Sbectrosgopeg.

led-ddargludyddion cyfansawdd, i led-ddargludyddion y genhedlaeth nesaf (electroneg blastig a deunyddiau 2D). • Mae’r radd MSc yn gysylltiedig yn agos â’r Clwstwr Lled- ddargludyddion Cyfansawdd, CSconnected, ac wedi’i chefnogi gan ein partneriaid diwydiant, gan gynnwys SPTS Technologies, IQE, y Ganolfan Lled-ddargludyddion

Cyfansawdd (CSC), Microchip, Newport Wafer Fab, Zimmer a Peacock.

64

Made with FlippingBook flipbook maker