Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

Y GYFRAITH CAMPWS SINGLETON

Y GYFRAITH YN Y BYD (QS World Rankings 2022) 200

RHAGLENNI YMCHWIL

• Y Gyfraith PhD/MPhil ALl RhA

RHAGLENNI A ADDYSGIR

PAM ABERTAWE? • Rydym yn cynnig rhaglenni

• Hawliau Dynol LLM ALl RhA • Heriau Byd-eang: Cyfraith, Polisi ac Ymarfer MA ALl

• TechGyfreithiol LLM ALl RhA • Seiberdroseddu a Therfysgaeth MA ALl RhA

ôl-raddedig sy'n cael eu llywio gan yr ymchwil a’r arloesi diweddaraf. • Mae 83.3% o'n hymchwil yn creu effaith sylweddol o ran ei gyrhaeddiad a'i arwyddocâd (REF 2021). HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Cyfraith Fasnachol Ryngwladol, LLM •Cyfraith Fasnachol a Morwrol Ryngwladol, LLM • Cyfraith Forwrol Ryngwladol, LLM • Cyfraith Masnach Ryngwladol, LLM • Cyfraith Olew, Nwy ac Ynni Adnewyddadwy, LLM •Eiddo Deallusol ac Arloesedd, LLM CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn gymuned fywiog sy'n datblygu'n barhaus i sicrhau bod ein graddedigion wedi'u harfogi er mwyn diwallu anghenion byd cyfreithiol modern sy'n newid drwy'r amser. Fel myfyriwr ôl-raddedig, byddi di'n astudio ystod gyffrous o themâu blaengar, a gefnogir gan academyddion gyda phrofiad o'r byd go iawn sydd ar flaen y gad o ran eu gwaith ymchwil. Mae ein dau adeilad sydd newydd gael eu hadnewyddu, sef adeilad y Rhodfa Ysgol y Gyfraith ac adeilad Richard Price, ill dau yn gartref i gyfleusterau o’r radd flaenaf.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Cymorth rhagorol i fyfyrwyr, ystod o fentrau cyflogadwyedd a chysylltiadau â chyflogwyr allweddol. • Graddau ymchwil ac a addysgir arbenigol. • Grwpiau bach a addysgir gan arbenigwyr gyda llu o brofiad academaidd ac ymarferol. • Cyfleusterau sy'n arwain y sector, gan gynnwys mannau astudio a chymdeithasol penodol.

Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

88

Made with FlippingBook flipbook maker