Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

HANES CYHOEDDUS A THREFTADAETH CAMPWS SINGLETON

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021) EFFAITH YMCHWIL YN ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL YSTYRIR BOD 100

%

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth MA ALl RhA

• Hanes Cyhoeddus a Threftadaeth MA (Estynedig) ALl

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Astudiaethau Canoloesol, MA • Eifftoleg, MA drwy Ymchwil • Hanes, MA • Hanes Modern, MA • Hanes yr Henfyd a Diwylliant Clasurol, MA • Rhyfel a Chymdeithas, MA neu'n rhagorol yn rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021. PAM ABERTAWE? • Byddi di'n astudio mewn dinas a gafodd ei llunio gan ei threftadaeth ganoloesol a diwydiannol sy'n cynnwys sefydliadau megis Archifau Richard Burton, y Ganolfan Eifftaidd, Oriel Gelf Glynn Vivian ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. • Cei gyfle i weithio gyda chanolfannau ymchwil y Brifysgol, gan gynnwys CHART, Canolfan Abertawe ar gyfer Ymchwil a Hyfforddiant Treftadaeth, ac OLCAP, Object and Landscape-Centred Approaches to the Past. • Byddi di'n ymgymryd â lleoliad gwaith gydag un o amrywiaeth eang o sefydliadau partner lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. • Byddi di'n cael dy addysgu gan ysgolheigion y barnwyd bod eu heffaith ymchwil yn arwain y byd CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

Astudia mewn adran gydag arbenigwyr ym maes treftadaeth, o'r hen Aifft i heddiw, gan ddatblygu sgiliau dehongli treftadaeth ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd cyhoeddus drwy dy wybodaeth o'r gorffennol. Byddi di'n cwblhau dy radd drwy lunio traethawd academaidd estynedig traddodiadol neu drwy wneud gwaith ymarferol gyda sefydliad treftadaeth. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Hyfforddiant yn yr agweddau

• Byddi di'n gweithio gyda'r ystod lawn o ffynonellau hanesyddol a

ymarferol, deallusol a moesegol ar dreftadaeth a hanes cyhoeddus; cyfleoedd i astudio hanes a threftadaeth ystod eang o gyfnodau. • Myfyrio ar hanes cyhoeddus a threftadaeth fel mentrau cymunedol, fel allwedd i hunaniaethau'r presennol,

deunyddiau treftadaeth, gan gynnwys gwrthrychau archeolegol, dogfennau archifol, yr amgylchedd adeiledig, tirweddau a threftadaeth anniriaethol.

fel asedau twristiaeth ac adfywio economaidd, a'u gallu i sbarduno gwrthdaro ynghylch agweddau gwrthgyferbyniol at y gorffennol.Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44

93

Made with FlippingBook flipbook maker