Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

IAITH SAESNEG, TESOL AC IEITHYDDIAETH GYMHWYSOL CAMPWS SINGLETON

YN Y BYD IAITH A LLENYDDIAETH SAESNEG 150

RHAGLENNI YMCHWIL

• Ieithyddiaeth Gymhwysol PhD/ Ar Sail Dysgu o Bell PhD/MPhil ALl RhA

• Ieithyddiaeth Gymhwysol MA drwy Ymchwil ALl RhA

(QS World Rankings 2022)

PAM ABERTAWE? • Mae gan yr adran hanes ardderchog o oruchwylio

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill MA/PGDip ALl RhA

• Cyfieithu ac Addysgu Iaith Tsieinëeg-Saesneg MA ALl

traethodau estynedig dylanwadol o safon uchel, ac mae myfyrwyr ymchwil yn gweithio gyda staff i feithrin cymuned academaidd ddeinamig. • Ar y cyd â phrifysgolion Bangor a Chaerdydd, mae'r adran yn cynnig Partneriaethau Hyfforddiant Doethurol ESRC ym meysydd partneriaethau hyn yn cynnig ysgoloriaethau i sicrhau'r llif o bobl gymwysedig iawn i yrfaoedd ymchwil yn y byd academaidd a'r tu allan iddo. • Mae'r holl fyfyrwyr ymchwil yn rhan o'n Canolfan y Graddedigion, sy'n darparu cymorth bugeiliol a gweinyddol. Mae hefyd yn gyfrifol am hyfforddiant a chymorth sgiliau thematig Ieithyddiaeth a Dwyieithrwydd. Mae'r ymchwil, yn ogystal â hwyluso amgylchedd deallusol bywiog i'r gymuned ymchwil ôl-raddedig. • Byddi di'n astudio ar ein campws Parc Singleton llawn bwrlwm, mewn parcdir sy'n edrych dros Fae Abertawe.

Mae'r adran Iaith Saesneg, TESOL ac Ieithyddiaeth Gymhwysol ym Mhrifysgol Abertawe wedi meithrin a chynnal enw da'n rhyngwladol am ymchwil a hyfforddiant. Mae ein staff ymchwil yn ymgymryd ag ymchwil ddylanwadol ym maes astudiaethau geirfa a phrofi, yn ogystal â phynciau eraill megis caffael ail iaith.

YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Mae ein haddysgu'n ymwneud â

• Ar ein rhaglenni a addysgir byddi di'n meithrin y sgiliau i fynd i'r afael â'r heriau damcaniaethol ac ymarferol sy'n gysylltiedig ag addysgu a chyfieithu. • Yn ogystal â'r cyfle i astudio am PhD ar y campws, mae'r adran yn cynnig rhaglen PhD ran-amser sefydledig ar sail astudio o bell.

materion y byd go iawn ac mae’n cael effeithiau hollbwysig ar unigolion a chymunedau, gan ystyried yr heriau gwahanol sydd ynghlwm wrth ddysgu

ac addysgu ieithoedd newydd. • Rydym yn edrych ar ffyrdd o ddadansoddi gwybodaeth am iaith a'r defnydd o iaith ar draws cyd-destunau ac amser.

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • TAR Uwchradd gyda SAC: Saesneg, PGCert

CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: abertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

94

Made with FlippingBook flipbook maker