Prifysgol Abertawe Prosbectws Ol-raddedig 2023

IECHYD Y CYHOEDD A'R BOBLOGAETH CAMPWS SINGLETON

AMGYLCHEDD YMCHWIL YN CREU YMCHWIL SY'N ARWAIN Y BYD NEU'N RHAGOROL YN RHYNGWLADOL YSTYRIR BOD 100 %

RHAGLENNI YMCHWIL

• Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd MSc drwy Ymchwil/PhD/MD/MPhil ALl RhA • Economeg Iechyd MSc drwy Ymchwil/ PhD/MPhil/MSc ALl RhA • Gerontoleg a Heneiddio PhD/MPhil ALl RhA

• Gwybodeg Iechyd MRes ALl RhA • Iechyd a Lles MSc drwy Ymchwil ALl RhA • Iechyd y Cyhoedd PhD/MPhil ALl RhA • Polisi Iechyd PhD/MPhil ALl RhA • Rheoli Gofal Iechyd PhD/MPhil ALl RhA • Ymchwil mewn Addysg y Proffesiynau Iechyd DProf/MRes ALl RhA

(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021)

HEFYD, GELLI DI YSTYRIED • Gofal Iechyd Cymunedol, Iechyd y Cyhoedd a Gofal Iechyd Sylfaenol • Meddygaeth, Gofal Iechyd a Nyrsio • Proffesiynau Perthynol i Iechyd • Seicoleg a Niwrowyddoniaeth • Y Gwyddorau Meddygol a Bywyd arbenigwyr byd-eang ym meysydd meddygaeth, iechyd a gwyddorau bywyd, y mae 85% o'u hymchwil wedi cael ei chydnabod am arwain y byd ac yn rhagorol yn rhyngwladol gan Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021. PAM ABERTAWE? • Caiff ein cyrsiau mewn Iechyd y Cyhoedd a'r Boblogaeth eu haddysgu yn yr Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol a'r Ysgol Feddygaeth. • Byddi di'n elwa o amgylchedd addysgu ac ymchwil amrywiol, sydd wedi'i raddio 100% yn rhagorol yn rhyngwladol gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021, lle bydd llawer o gyfleoedd i greu cysylltiadau ar draws disgyblaethau. • Byddi di hefyd yng nghwmni CYLLID Mae amrywiaeth o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ôl-raddedig ar gael: a bertawe.ac.uk/ol-raddedig/ ysgoloriaethau

• Gwaith Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol PhD/MPhil ALl RhA

RHAGLENNI A ADDYSGIR

• Iechyd y Cyhoedd a Hybu Iechyd MSc/PGDip ALl RhA • Rheoli Gofal Iechyd MSc ALl RhA

• Gwaith Cymdeithasol MSc ALl • Gwybodeg Iechyd MSc/PGDip/PGCert ALl RhA • Gwyddor Data Iechyd MSc/PGDip/PGCert ALl RhA

Rydym wedi ymrwymo i fynd i'r afael â heriau byd-eang a gwella iechyd, cyfoeth a lles cymdeithas. Bydd dy astudiaethau’n cyfuno damcaniaeth ac ymarfer, gan arwain at effaith yn y byd go iawn a chanlyniadau gwell i gleifion ac iechyd y cyhoedd yng Nghymru, yn y DU ac yn rhyngwladol. Wrth astudio gyda myfyrwyr o ystod eang o ddiwydiannau a galwedigaethau, byddi di’n datblygu dealltwriaeth o natur amlddimensiwn iechyd y cyhoedd a’r boblogaeth, gan ystyried ystod eang o safbwyntiau, o feddygaeth draddodiadol i dechnoleg, economeg gymdeithasol a pholisi rhyngwladol. YR HYN Y GELLI DI EI DDISGWYL • Integreiddio damcaniaeth ac ymarfer i

• Mynediad at gyfleusterau ymchwil o'r radd flaenaf, gan gynnwys y Canolfannau Rhagoriaeth ar gyfer Data Gweinyddol ac Ymchwil e-Iechyd. • Byddi di’n cael dy addysgu gan academyddion blaenllaw sy’n adnabyddus am ddefnyddio’r gwyddorau i gyflawni newid er budd cleifion a'r gymdeithas.

ddarparu cyfraniadau sylweddol i heriau iechyd y cyhoedd ac iechyd y boblogaeth. • Elwa o fodiwlau ac addysgu a gynlluniwyd ac a gaiff eu llywio gan ein hymchwil yn ogystal â pholisi rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

Gelli di ddechrau’r rhaglen hon ym mis Ionawr hefyd, gweler tudalen 58Ysgoloriaethau Cymraeg ar gael, gweler tudalen 44 Proffil Myfyriwr

gweler y dudalen nesaf

95

Made with FlippingBook flipbook maker