Somnus nr 2_2019

MESTRINGSHELG på Soria Moria:

S tyret i Søvnforeningen fikkmange gode tilbakemeldinger etter mestringshelgen på SoriaMoria siste helgen i april. – Dette er det eneste stedet jeg treffermenneskermed samme sjeldne diagnose sommeg, sa en av deltagerne. Andre fikk svar påmye somde lurte på. – Lærerikt og Tekst og foto: Marit Aschehoug oppmuntrende mestrings- helg

senterte somnolog Harald Hrubos- Strøm ny forskning og nye tanker om søvnapné. Somnolog og professor Bjørn Bjorvatn holdt to forelesning- er, en om insomni og en om para- somnier. Terapeut Malin Staff pre- senterte interessante innspill om muskeltrening av tunge og svelg for å lette luftpassasjen i svelget ved søvnapné. Overlege Nils Henrik Holmedahl ved LHL-sykehuset på Gardermoen presenterte hva de kan tilby søvnapné-pasienter. Sosialt I tillegg var det god tid til samtaler og sosialt samvær. I tillegg hadde Søvnforeningen med seg forskjellige CPAP-typer, både vanlige modeller og reise-modeller. Utvalget av mas- ker er stort og mange hadde ikke sett de nyeste modellene før. Det var god tid til å utveksle erfaringer og mange fikk med seg nye masketyper på rommet om kvelden. Lørdag kveld var det festmiddag med lotteri. Tre heldige vinner fikk hvert sitt nettbrett i tillegg til mange andre mindre gevinster. Og Søvnforeningen utnevnte sitt fjerde æresmedlem, Alfhild Lehne fra Østfold. Nå har Søvnforeningen fire æres- medlemmer: Per Egil Hesla, Ole

Mestringshelgen er blitt en tradisjon. I år var det rekordpåmelding. Forelesningene var delt i to løp med hypersomnier i det ene løpet og søv- napné, insomni og parasomnier i det andre. De som deltok var heldige. De møtte de aller ypperste eksper- tene på hvert sitt område. Norge har bare en håndfull godkjente somnologer, og to av dem var til stede på Soria Moria. I hypersomnidelen var temaene: Norsk Pasientskadeerstatning ved advokat Lars Kjønniksen fra advo- katfirmaet Roander i Oslo. NevSom presenterte seg ved overlege Berit Hjelde Hansen som leder hypersomni

teamet der og nevrolog Ragnhild Berling Grande. Mangeårig spesial- pedagog på NevSom, Hilde Norsted Andresen snakket om rettigheter og tilrettelegging i skole og utdanning. Nevrolog Simran Bajwa foreleste om behandling, medisiner og mestring av hypersomnier. Spesialsykepleier Knut Bronder kom med oppmuntring og gode råd i sin forelesning om mestring ved kronisk sykdom.

I den andre forelesningsrekken pre-

Det var rekordpåmelding til årets mestringshelg på Sorias Moria i Oslo. Foruten aktuelle foredrag var det god tid til samtaler og sosialt samvær. Det ble også vist frem nye masketyper.

Schweder, Margaret Sandøy Ramberg og Alfhild Lehne.

10

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online