Somnus nr 2_2019

Insomni: Er søvnmangel farlig? Et sjeldent møte og en unik opplevelse på Soria Moria. Norge har bare en drøy håndfull, godkjente somnologer og to av dem foreleste på mestringshelgen. Til venstre professor Bjørn Bjorvatn fra Haukeland og overlege Harald Hrubos-Strøm fra Ahus.

Professor og somnolog Bjørn Bjorvatn svarte på sitt eget spørs- mål: 100 000 nordmenn rapporterer å ha sovnet bak rattet – 20% av alle trafikkulykker er relatert til søvnighet. Kort søvnlengde er koblet til økt vekt, diabetes, hjerte- karsykdommer, demens, redusert fruktbarhet (bl.a. dårlig sæd- kvalitet), kreft og dødelighet.

– Det er bedre å måle seg selv søvn- messig etter hvordan man fungerer på dagtid, enn etter hvor mange timer søvn man har hatt, sa han. Insomni Insomni anerkjennes nå som en selvstendig lidelse, som krever utred- ning og behandling uavhengig av andre lidelser/sykdommer pasienten måtte ha. Det er en såkalt subjektiv diagnose, basert på pasientens opplevelser. I tillegg til problemer med søvnen er det krav om nedsatt funksjon på dag- tid: Insomnipasienter har som regel ikke problemer med å holde seg våkne om dagen. Men de rapporterer om tretthet, konsentrasjonsvansker, dårlig hukommelse, humørsvingning- er etc. Men ren søvnighet er uvanlig. De fleste med psykisk lidelse sover dårlig og ca 50 % av insomni-pasien- tene har en psykisk lidelse.

Og som om ikke det er nok: Det er økt risiko for uhell og feil og lite og dårlig søvn øker risikoen for å utvikle depresjon. Bjorvatns forelesning om insomni og søvnproblemer ble fulgt av et interessert publikum på Soria Moria. Mange har både søvnapné og insom- ni. Det er ikke enkelt å få hjelp til å behandle insomni. Forekomst av søvnproblemer 25-40 % klager over søvnvansker siste måned. Kroniske søvnproble- mer rapporteres hos 10-15 %. Ca 20 % har kronisk insomni hos

ifølge den siste norske undersø- kelsen. I 2017 var det 435 715 nord- menn (8,3 %) som hentet ut resept på sovemedisin på apoteket. Tallene for bruk av sovemedisin har vært relativt stabil de siste årene. Men det er en økning blant eldre. Det finnes de som alltid har søvn- lengde på under seks timer. Det kan skyldes sykdom eller søvntyver som data, mobil, tv, uteliv eller skiftar- beid, Men det finnes også noen som greier seg godt med mindre enn seks timer. De kalles kortsovere. Bjorvatn understreket at hvis man er uthvilt om morgenen, så har man sovet nok.

11

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online