Somnus nr 2_2019

Styret har utnevnt Alfhild Lehne fra Sarpsborg til æresmedlem i Søvnforeningen etter svært mange års utrettelig innsats for foreningen og for medlemmene. Fjorårets æresmedlem Margaret Sandøy Ramberg (t.h.) fikk gleden av å holde talen for Alfhild og overrekke blomstene.

Budsjett 2019 til orientering Budsjettet for 2019 ble tatt til orien- tering med et inntektsanslag på 930.000 kroner og antatte kostnader på 1.003.000 kroner. Det vil gi et underskudd på 73.500 kroner. Kontingent 2020 Kontingenten for 2020 blir uforan- dret 350 kr for hovedmedlemskap samt 55 kroner for familiemedlem- mer i tillegg. Private støttemedlem- mer betaler 500 kroner og bedrifter som ønsker støttemedlemskap, beta- ler fra 1500 kroner og oppover.

Styret har i 2018 bestått av: Leder Pål Stensaas, nestleder Knut Bronder, kasserer Gunnar Kviebakk, sekretær Marit Aschehoug, styre- medlem Janiche Henden, samt vara- medlemmene Marita Bjerke, Torunn Figenschou og Trude Wabakken. Revisor: BDO Revisjon Valgkomité: Krister Olsen , Knut Olav Knudsen og Magne Hamsdokka (vara). Nytt styre: Sekretær: Marit Aschehoug Gjenvalg 2019-2021. Styremedlem: Marita Bjerke Ny 2019-2021. Styremedlem: Turid Høe Ny 2019-2021.

Vararepresentant: Torunn Figenschou Gjenvalg 2019-2020. Vararepresentant: Ragnhild Storbakken Ny 2019-2020. Vararepresentant: Arild Sørensen Ny 2019-2020. Ikke på valg: Styreleder: Pål Stensaas 2018-2020. Nestleder: Knut Bronder 2018-2020. Revisor: Myrdahl & Sveen, Støperiveien 26, 2010 Strømmen 2019-2021 Valgkomite: Medlem: Magne Hamsdokka 2018-2020. Medlem: Krister Olsen 2019-2021. Alle ble valgt ved akklamasjon. Styret fikk fullmakt til å finne flere kandidater til valgkomiteen.

Nye varamedlemmer til styret er Arild Sørensen fra Bergen og Ragnhild Storbakken fra Nittedal.

Damer i farta på årsmøtet: Fra venstre Marie Helgeland, Turid Høe (nytt styremedlem) og Marit Aschehoug.

9

SOMNUS NR 4 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online