Somnus nr 2_2019

VENTELISTER Bare 12 steder tilbyr polysomnografi

Det er ikke lett å forholde seg til ventelister når sykehusene ikke oppdaterer tallene sine på helsenorge.no som er den offi- sielle ventelisten.

Hvis du og fastlegen mistenker at du har et mer kompleks søvnproblem enn bare puste- stans, kan det lønne seg å be fastlegen henvise deg direkte

til det sykehuset med kortest ventetid. Det private tilbudet har offentlig avtale og har samme egenandel som et vanlig sykehus.

Utredninger for hypersomnier

12 behandlingssteder – tallene er oppgitt pr 29. mai

Ant. beh. i 2018

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid innleggelse

Oppgis ikke Oppgis ikke Ventetid dagbehandling

3 uker 12 uker 12 uker 17 uker Ventetid utredning

Sykehus

EEG Laboratoriet OSLO, Oslo Sykehuset Innlandet, Lillehammer Helgelandssykehuset, Mosjøen, UNN, Tromsø Universitetssykehus

Ikke beregnet 42 behandlinger 96 behandlinger 117 behandlinger 1003 behandlinger Flest behandlinger 43 behandlinger 140 behandlinger 135 behandlinger 5 behandlinger 7 behandlinger 209 behandlinger 291 behandlinger

33 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke

104 uker 24 uker

Lovisenberg Diakonale, OSLO, Oslo 20 uker

Akershus universitetssykehus

51 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

Oppgis ikke

Molde sjukehus

Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke Oppgis ikke

18 uker 38 uker 24 uker

Oslo universitetssykehus, Ullevål Sørlandet sykehus, Kristiansand

UNN, Narvik Sykehus

16 uker

Oppgis ikke Oppgis ikke

St. Olavs hospital, Trondheim Haukeland Universitetssjukehus

10 uker 40 uker

Oppgis ikke

52 uker

52 uker

Bergen

Ikke oppdat.

Ikke oppdat.

Ikke oppdat.

Vi bruker mindre medisin mot dårlig søvn

Salget av beroligende midler og sovemedisin går ned totalt, men bruken av melatonin øker, ifølge en ny rapport. Dårlig søvn koster, både for den som sliter med å sove og for samfunnet. Forskning peker mot at god søvn er viktig for at hjernen skal fungere skikkelig, skriver www.forskning.no. Søvnproblemer ser derimot ut til henger sammen med flere helsepro- blemer, for eksempel overvekt og hjertesykdom. Det finnes flere typer medisiner mot søvnproblemer. Men flere av de vanlige midlene, som benzodiazepiner og z-hypnotika, er

vanedannende. Derfor har Helsedirektoratet i de senere åra hatt hatt et økende fokus på riktig bruk av slike medisiner. Og nå går altså forbruket ned, viser rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2014–2018, fra Salget av vanedannende sovemidler og angstdempende eller beroligende midler har gått ned med 29 prosent i tiåret mellom 2009 og 2018, skri- ver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Selv om det totale forbru- ket har gått ned, er det likevel en økning i bruken av melatonin. Folkehelseinstituttet. Lavere bruk totalt

Melatonin er et hormon som produ- seres naturlig i kroppen, og er med på å regulere søvnen. Medisiner med melatonin kan brukes som sovemid- del og for å normalisere døgnryt- men. Rapporten viser at bruken av melatonin ble tredoblet fra 2009 til 2018. Melatonin er ikke vanedan- nende og ser ut til å ha få bivirk- ninger, ifølge rapporten fra Folkehelseinstituttet. I 2015 uttrykt forskere likevel en viss bekymring for at bruken av melatonin økte blant barn og unge. Hormonet påvirker flere deler av kroppen, og det er lite forskning på mulige bivirkninger av langtidsbruk.

28

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online