Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

tekst og foto: Georg Mathisen søvnundersøkelser Nye anbefalinger for N orsk forening for søvnmedisin har laget nye anbefalinger for hvordan søvnundersøkelser skal g jennom- føres.Målet er at undersøkelsene skal bli mer like. CONFERENCE

men ikke perfekte. – I gamle dager fikk folk gebiss til konfirmasjonen, omtrent. Vi kunne jo gitt dem CPAP på samme måte nå, spøker Engstrøm. – Men det er farlig å sykeliggjøre alle! Internasjonale råd Den norske befolkningen er tyngre enn før. Det betyr at flere får søvnap-

né og følgelig at det blir enda van- skeligere å sørge for sikre diagnoser til alle samtidig som ressursene er begrenset. Det nye heftet bygger stort sett på internasjonale anbefalinger, spesielt fra det amerikanske søvnakademiet AASM. Anbefalingene dreier seg om å stille diagnoser, ikke om behand- ling.

– Vi har prøvd å beskrive hvordan undersøkelsene bør gjøres mest mulig likt, sier Morten Engstrøm. Lederen i søvnmedisinforeningen er til daglig overlege på St. Olavs Hospital og forsker ved NTNU. Forskjeller i dag I dag er ikke undersøkelsene helt like fra sted til sted. Blant annet er utsty- ret forskjellig. – Men vi prøver å svare dem som lurer på om de har gjort det riktig og å hjelpe dem å strekke seg i den samme retningen, sier han. – Det er særlig respirasjon og hvor- dan den skal tolkes i sammenheng med søvnapné som blir veldig for- skjellig. Tar tid Problemet er at det tar veldig lang tid å gjøre gjennomgangen grundig nok til å få så sikre resultater som over- hodet mulig. Skal AHI-tallet bli helt sikkert, så må legen se på både oksy- genmetning og EEG. Det er ikke så fort gjort. Økonomien og legeressursene på sykehusene gjør det vanskelig: Faren er å måtte velge mellom noen få skikkelig grundige undersøkelser og mange flere som er ganske gode,

Morten Engstrøm har hatt med seg spesialister fra en rekke fagmedisinske foreninger i Legeforeningen på å lage de nye anbefalingene.

36

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online