Somnus nr 2_2019

NORDIC

SLEEP

K leine Levine brenner ut etter noen år,men nyere

CONFERENCE

studier viser at pasienten ikke er helt bra allikevel. De har fortsatt konsentrasjonsproblemer og «faller ut» i korte perioder.

Viktig å lage mestringsstrategier

Hukommelsesvansker Særlig er forstyrrelsen i hukom- melsen vanskelig fordi pasienten selv ikke kan fortelle legen hvordan dette oppleves under episodene. I 1992 fikk Anne-Marie Landtblom sin før- ste KLS-pasient. Han ble testet med nukleærmedisin og med psykologis- ke tester og andre søvnsykdommer ble utelukket. Hun fortalte også om en annen pasient fra 1993 der man observerte at øynene var helt anner- ledes under søvnepisodene.

ingenting fra sine episoder. Det vi ser er at hele mennesket forandre seg under episodene. Mange tør ikke være alene og foreldrene må være hjemme og passe på dem. Mange blir barnslige, engstelige, det er mye gråt. Noen kjenner ikke seg selv igjen i speilet og har problemer med å barbere seg eller gre håret, de snakker med barnestemme, og hus- ker ingenting etterpå. Landtblom har så langt hatt 60 pasienter med KLS fra hele Norden.

Tekst og foto: Marit Aschehoug

Professor ved universitetet i Uppsala, Anne-Marie Landtblom forleste om Kleine Levine syndrom, både om kli- nisk praksis og om forskningen. – Å stille diagnosen kan være utfordrende fordi foreldrenes fortel- ling om symptomer kan være forvirrende og pasienten selv husker

En av KLS-pasientene har latt seg tatovere for å beskrive angsten og monstrene han følte under sykehusoppholdet.

38

SOMNUS NR 2 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online