Somnus nr 2_2019

Styrkedrikk og trafikkulykker En forskingsrapport fra

Finland, viser at det ikke er personer med søvndiagnoser som utgjør den største faren

i trafikken. Unge, ugifte menn som drikker store

mengder energidrikk, står for flest ulykker på veiene, for- talte den finske nevrologi- professoren Markku Partinen.

Uimotståelig søvntrang

Nevrolog Stine Knudsen fra Nevsom, Norge, professor i nevrologi Markku Partinen fra Finland og John O'Reilly fra søvnklinikken ved University Hospital Aintree i Liverpool, hadde under Nordic Sleep Conference hver innfallsvinkel på den skjulte lidelsen uimotståelig søvn- trang på dagtid. Ett av de sentrale symptomene på nar- kolepsi.

Nevrolog Ragnhild Berling Grande (t.h.) fra NevSom ledet sesjonen om nevrologi og søvn. Anne-Marie Landtblom fra Uppsala foreleste om Kleine Levine.

Landtblom fortalte at i medikamen- tell behandling har man prøvd anti- depressiva, antiepilectica, amfeta- minpreparater, litium og steroider. Det har også vist seg viktig å lære mest mulig om sin egen diagnose og møte andre med samme diagnose i pasientgrupper og i sosiale media. Å lage strategier for å mestre syk- dommen i de ca 10 årene den er ven- tet å vare, er viktig og bidra til å spre informasjon, og være med i forsk- ningen. De ca 60 pasientene fra hele Norden samles to ganger i året i Uppsala. Der diskuteres viktige utfordringer, ny forskning og gruppen har laget en brosjyre med informasjon til skole og familie. Nå arbeides det med en bok om KLS. Landtblom fortalte at hun nå har to pasienter som har alle symptomer på KLS, men som ikke sover i episodene, de har en negativ hypersomni.

oreldrene hadde også observert det. – Derfor er videre undersøkelser og forskning på øyefunksjonen svært

viktig, understreket hun. Gutten det gjaldt ble bra etter syv år, men følte fortsatt noe forvirring i perioder.

Kleine-Levin syndrom (KLS) er en sjelden søvnsykdom med forekomst på cirka ett tilfelle per million. Typisk for diagnosen er periodisk søvnighet i form av gjentatte episoder, der pasienten får økt søvntrang og søvntid i opp mot 20 timer i døgnet, i tillegg til vansker med læring og endret atferd.  Mellom søvnperiodene er personen normal. Man debuterer vanligvis i ungdomsårene, og to undersøkelser viser at 85 prosent av pasientene har KLS rundt 10 – 12 år før en slutter å ha episoder. Ved Kleine-Levin syndrom kan man ofte sove i 18-20 timer i døgnet. Søvnepisodene varer typisk 4-7 dager og kommer noen ganger om året  Symptomene er avgrensede søvnepisoder, kognitive forstyrrelser, endret oppfattelse av omgivelse og apati. Noen har også overspising, hyperseksualitet samt barnslighet og angst under episodene. Diagnosen

stilles ved systematisk å utelukke andre mulige diagnoser. Medikamentell behandling har vist seg vanskelig. (NevSom)

39

SOMNUS NR 1 - 2017

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online