Somnus nr. 2 2021

Dreamstation Go er blant Philips-modellene som brukerne får beskjed om å la stå til de har snakket med legen. (Foto: Philips)

Gjelder disse modellene: Advarselen gjelder alle maskiner av disse modellene som er produ- sert før 26. april 2021: E30 Dream Station ASV, ST, AVAPS, CPAP, Auto CPAP, BiPAP System One ASV4, Q series C Series ASV, S/T, Avaps Omnilab Advanced Plus Dream Station Go Dorma 400, 500 CPAP REMstar SE Auto CPAP Trilogy 100, 200 Ventilator Garbin Plus, Aeris, Lifevent Ventilator A-Series BiPAP Hybrid A30, A40, V30 Auto, Hybrid A30 Disse modellene er ikke berørt: Trilogy Evo, Evo OBM, EV300, 202 BiPAP A40 EFL, A40 Pro M-Series Dream Station 2 Omnilab Dorma 100, 200, REMstar SE Alle oksygenkonsentratorer, produkter for å levere medisin gjennom luftveiene og produk- ter som åpner luftveiene.

skje. Sykehusinnkjøp er – som nav- net sier – selskapet som kjøper inn utstyr, legemidler og tjenester på vegne av alle helseforetakene i Norge. – Sykehusene vil håndtere tiltak og eventuelle utskiftinger. De pasientene dette gjelder, må forholde seg til sitt sykehus, forteller kommunikasjons- rådgiver Aslak Ballari etter en sjekk. Ifølge Sykehusinnkjøp er det bare et fåtall slike maskiner som er kjøpt inn, ved spesielle tilfeller på enkelte sykehus. Helse Vest og Helse Nord, som delte ut Philips-maskiner tidligere, slutter seg til det som Sykehusinnkjøp sier: Det er neppe mange slike maskiner i bruk nå, og du som har en, må for- holde deg til sykehuset. Legemiddelverket er tilsynsmyndig- heten for medisinsk utstyr i Norge. – Vi overvåker situasjonen sammen med europeiske myndigheter, sier Nikolai Meldre Nordby, som er råd- giver for medisinsk utstyr. Han viser ellers til Philips: – Det er produsenten som er ansvar-

lig for at tiltakene beskrevet i advar- selen gjennomføres. Vi er i løpende dialog med produsenten om omfanget i Norge og følger prosessen nøye, sier Nordby. Han fastslår at pasienter skal hen- vende seg der de har fått utlevert utstyret, eventuelt til legen sin. Hverken Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Sykehusinnkjøp eller helseforetakene vet hvor mange av de aktuelle modellene som faktisk er i bruk i Norge. Ingen av dem kan heller svare på spørsmålet om det finnes mange nok tilgjengelige CPAP-er slik at Philips-brukerne kan få en ny. De forskjellige statlige eta- tene svarer ikke på spørsmål om hvor lenge det tar å få nye maskiner eller om brukere som kjøper CPAP med sine egne penger for å få hjelp raskt nok, får refundert kjøpesummen. Daglig leder Knut Valland i Resmed, som har leveringsavtalen for hele landet i dag, mener at utfordringene til Philips ikke kommer til å påvirke Resmeds evne til å levere maskiner.

5

SOMNUS NR 2 – 2021

Made with FlippingBook Annual report maker