Somnus nr. 1_2022

Hentet fra

nyhetsbrev

Puster du raskere enn vanlig når du sover? Kanskje du er syk. Sensorene fra Vital Things skal kunne finne ut at noe er galt lenge før en lege kan oppdage det. De hjelper syke å komme i bedre form, og de hjelper toppidrettsutø- vere å komme i enda bedre form. Det gjør Vital Things med en boks full av sensorer som følger med på hvor raskt du puster, om du er urolig og om du sover godt. Alt begynte fordi grïnderne skulle teste babycall-løsninger, men fant ut at de hadde søvnapné. – Vi jobbet med sensorteknologi. Da jeg og kollega Ole-Johan (Ellingsen) skulle teste, så fikk vi masse bortfall av lesing av pusten hans om natten. Vi trodde sensoren hans feilet, forteller Alf Egil Bogen. Han står bak en rekke teknologibedrifter. Men feilen i senso- ren som overvåket Ellingsen, den fant han aldri. Rett og slett fordi det ikke var noen feil. I stedet dro Ellingsen på søvnutredning og fikk påvist alvorlig søvnapné. 60 pustestopp i timen. Bogen lot seg teste og fikk også apnédiagnose. Store mørketall Da begge de to hadde fått påvist en sykdom som de aldri hadde tenkt på at de kunne ha, snakket de med ekspertene og fikk høre hvor store mørketallene er. – Vi oppdaget dette på oss selv med vår egen teknologi. Vi tenkte at her er det noe vi kan gjøre som kan bidra, forteller Bogen. Resultatet ble søvnmonitoren Somnofy. – Når du jobber med forskere og det akademiske miljøet, kan du ikke holde tilbake noe. Vi bestemte oss tidlig for at vi skulle være helt transparente. Vi gikk i samarbeid med Universitetet i Bergen, som gjorde en stor studie med sensorer både hjemme og på klinikk, forteller han. Colosseumklinikken og Olympiatoppen var også med. Sensor finner sykdom før legen De begynte med søvnsensorboksen Somnofy. Bård Benum (til ven- stre) og Alf Egil Bogen går videre med teknologi som kan våke over både friske og syke.

beider også med Vital Things – selskapet som leverer Somnofy. Masteroppgave Sensoren følger ganske enkelt med på pusten til brukeren, uten at det er nødvendig å koble noe til kroppen. I tillegg til å finne søvnapné og måle søvnkvalitet, brukes den til alt fra å våke over pasienter på sykehjem til å hjelpe toppidrettsutø- vere med å finne det søvnmønsteret som er best for å få dem til å prestere. Vigdis Fossland håper å være ferdig med å samle inn dataene før sommeren. Så skal hun levere mas- teroppgaven som dataene er en del av, i mai 2023. Nordtrønderske pasienter som sjekkes for søvnapné, skal teste om en sensor på nattbordet er bedre for å gi en diagnose enn dagens løsning med utstyr festet til kroppen. Vigdis Fossland står for arbeidet.

11

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator