Somnus nr. 1_2022

digitalt Følger opp CPAP-pasienter P asientene slipper å reise lange veier til sykehuset, og sykepleier- ne får bedre tid til demsom faktisk trenger hjelp. Drammen sykehus har gode erfaringermed digital hjemmeoppfølging.

det bra uten å besøke sykehuset. Nei, han tenker på personvernet og datasik- kerheten. – Sykehuspartner i Vestre Viken har gjort en kjempejobb på datasikkerhetsfronten, roser han. Påloggingen måtte løses – den var ikke god nok innledningsvis. Dessuten ble de store forskjellene mellom europeisk og amerikansk person- vernlovgivning et problem: – Resmed flyttet til en Amazon-server i Tyskland. Siden Amazon er amerikansk, måtte vi endre, forteller Skaug. Vanligvis blir data og resultater lagt inn sammen med navn og nummer på pasi- entene. Nå ligger de i stedet sammen med en kode slik at det ikke går an å identifisere pasienten. Sykehusets eget journalsystem kobler koden til riktig per- son uten at dataene havner hos servere på ukjent sted i skyen. Bare én reservasjon Sykepleier Cathrine Johansen forteller at pasientene trives godt med ordningen. Av de 800 er det så langt én som har reservert seg mot hjemmeoppfølging. – De ser nytten av det, og chipen sitter i CPAP-en uansett, sier hun. Det spiller heller ikke noen rolle hvor datakyndig brukeren er. – Det krever ingenting av dem. De skal bare bruke CPAP-en som vi sier de skal gjøre, så gjør vi resten. De synes det høres ut som en knakende god idé at de

ut dem som trenger kontroll. De som får grønt lys, kan seile videre uten å trenge å dra den ofte lange veien til sykehuset. Personverntrøbbel Det har vært mange skjær i sjøen under- veis, forklarer Håkon Pharo Skaug. Da snakker han ikke om selve skjemaet som sykepleierne på avdelingen har satt opp og forbedret for å finne ut hvem som har 800 brukere Så langt har rundt 800 pasienter fått den digitale hjemmeoppfølgingen. Rundt en tredjedel har fremdeles behov for fysisk kontroll. De andre to tredjedelene klarer seg godt med digi- tal hjemmeoppfølging. Sju til ti dager etter at de har fått til- delt CPAP, er de på sykehuset for opp- følging. Kontrollene etter tre måneder, et år og videre går digitalt når det er mulig. Sykepleierne på avdelingen tilpasser 24 CPAP-er i løpet av en uke. Når det er tid for kontroll, går de gjennom de 24, sjekker dem i Airview og ser hvem som fungerer bra.

Georg Mathisen Tekst og foto

– For mange går alt på skinner. Så kom- mer de på kontroll, og det blir en hygge- lig prat. Men var det hensiktsmessig å reise fra Gol for å ta en hyggelig prat? spør Håkon Pharo Skaug retorisk. Overlegen er avdelingssjef på øre-nese- hals på Drammen sykehus. I motsetning til de fleste andre sykehusene som følger opp pasienter med søvnapné, har dram- menserne klart å få til oppfølging uten at brukeren trenger å reise hjemmefra. Salderingspost Når Skaug snakker om pasienten som reiser fra Gol til Drammen for å ta en hyggelig prat, er det før-situasjonen han snakker om. Samtidig som det ble mange unødvendige konsultasjoner, gikk det for lang tid før de som virkelig trengte hjelp, fikk det: – Det var som på veldig mange andre avdelinger – at CPAP-kontrollene ble en salderingspost. Pasienter som er godt i gang, skyves ofte på. Særlig nå som det har vært korona. Det ga oss enda mer «drive» for å prøve å få det til videre med Airview, sier han. Det er nemlig Airview, den nettbaserte pasientoppfølgingen til Resmed, som brukes i Drammen. Den gir mulighet til å sile pasientene. Avdelingen kan plukke

24

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator