Somnus nr. 1_2022

Cathrine Johansen, Håkon Pharo Skaug og kollegene deres deler ut 1000 CPAP-er i året. Det ble mange unødvendige oppføl- gingstimer før de fikk på plass digital oppfølging hjemmefra.

Hele Sør-Øst De som får digital oppfølging, får kopi av notatet som sykehuset skriver til fast- legen deres etter sjekken. – Vi prøver å gi den informasjonen på en slik måte at den er forståelig, sier Johansen. Når brukerne skal bytte maske eller filter, er det avdelingen for behandlings- hjelpemidler som skal kontaktes. CPAP- en skal gi dem automatisk påminnelse

slipper å ta fri fra jobben og reise hit, ifølge Johansen. Foreløpig har hun ikke noe tall på hva den digitale oppfølgingen har å si for «compliance» – altså hvor stor andel av søvnapné-pasientene som ikke klarer å bruke CPAP. – Der er uansett énukes- kontrollen viktig. Dessuten har vi veldig lav terskel for at de kan ringe hvis de har et problem. Det er mye som kan løses over telefonen, sier hun.

om når det er på tide å bytte. I neste omgang håper Håkon Pharo Skaug at digital hjemmeoppfølging skal kunne rulles ut også på de andre sykehu- sene i Helse Sør-Øst. Det må godkjennes for hver enkelt avdeling, og alle sykehu- sene skal ha sine egne sikkerhets- gjennomganger.

25

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator