Somnus nr. 1_2022

Mestringshelg i Oslo 17 mestringshelg mestringshelg mestringshe

Hold av junidagene ogmeld deg på sommerens vakreste eventyr – faglig ogmenneskelig påfyll på et vakkert hotell midt i naturen i Oslo. Vi harmåttet utsetteMestringshelgen flere ganger,men nå er detmeste klart. Fredag 17. juni er det likepersonkurs og fylkesledersamling. Det er så lenge siden vi har sett våre tillitsvalgte. Å hamøter på Zoom, er ikke det samme. Lørdag er det kurs og litt underholdning utpå dagen. Søndag er det kurs. Og det er podcastverksted for ungdommen. Hva koster Mestringshelgen? Søvnforeningen betaler for sine tillitsvalgte like- personer og fylkeskontakter. Enkeltromkoster 1510 kroner pr natt og det inklu- derer rommet, kursene og all maten.

Bli Fylkeskontakt og Likeperson! Fylkeskontaktene våre har som oppga- ve å ta initiativ til lavterskel møte- plasser, f.eks. kafémøter, utflukter eller foredrag. Vi samarbeider med fylkes- kontaktene når vi kommer for å holde møter. Listen over de fylkeskontaktene vi har, står bak i bladet. Likepersoner er medlemmer med en diagnose som kan hjelpe andre med samme diagnose. Forutsetningen er at du har god kunnskap om diagnosen og ha akseptert din egen situasjon og kan hjelpe andre videre. Både likepersoner og fylkeskontakter får dekket reise og opphold på Mestringshelgen. Ta kontakt med Pål Stensaas: paalstensaas@gmail.com

Dobbeltromkoster 1460 kr pr person pr natt og det inkluderer rommet, kursene og all maten. For medlemmer sponser vi halve hotelloppholdet og 1500 kroner til reise for demsombor lengst unna.

PÅMELDING og BESTILLING: Send en mail til sovnforeningen@gmail.com med følgende opplysninger. Eller et brev til Søvnforeningen, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog: NAVN, adresse, mobil, epost, hvilken kursrekke du har lyst til å følge. Merke mailen med MESTRINSGHELG i emnefeltet. Jeg melder meg på følgende: Fredag 17. juni MaxiTaxi fra Oslo S bak hotell Opera kl 08.00 Likepersonkurs fylkesledersamling lunsj middag Lørdag 18. juni MaxiTaxi fra Oslo S bak hotell Opera kl 08.00 Kurs Lunsj Middag

eller Gunnar Kviebakk kviebakk@gmail.com

Søndag 19. juni: Kurs lunsj MaxiTaxi fra Soria Moria til Oslo S kl 16.30 Jeg trenger hotell: Torsdag til fredag enkeltrom dobbeltrom Fredag til lørdag enkeltrom dobbeltrom Lørdag til søndag enkeltrom dobbeltrom Søndag til mandag enkeltrom dobbeltrom

Har du noen allergier: Noen spesielle behov? Husk badetøy – det er svømmebasseng der!

26

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator