Somnus nr. 1_2022

elg

mestringshelg

mestringshelg

, 18 og 19 juni Program: FREDAG 17. juni:  Likepersonkurs og samling: 10.00 til 12.00 Lunsj 12.00-13.00 og videre 13.00-17.00 med pauser innimellom.

verving og gå gjennom behov for lokale møter og initiativ. Pål Stensaas har ansvar for fylkeskontaktsamlingen.  Felles middag kl 19.00 Hver sesjon/foredrag er på ca 45 minutter slik at det er pause på 10-15 minutter mellom sesjonene. Det tas forbehold om endringer i programmet. Noen temaer er merket med usikker – der venter vi på svar fra foredragsholder. Soria Moria er Legeforeningens konferan- sehotell. Det ligger vakkert til på Voksenkollen i Oslo med utsikt over hele byen. Voksenkollveien 60, 0790 Oslo, tlf. 23 22 24 00.

 ResMed v/Marie Garfjeld, Philips v/Roy Byholt, Fisher Paykel v/Boye Thorsen og Avalon v/ Erik Egenes viser frem masker og maskiner og kanskje har de med gode tilbud for medlemmene.  Ragnhild Berling Grande kommer fra NevSom og snakker om hypersomnier.  Gjennomgang av kravet til likepersoner og dokumentasjon av likepersonaktiviteter. Gunnar Kviebakk har ansvar for likepersonkurset.  Fylkeskontakt samling: 17.00-18.00 med oppmuntring til

27

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator