Somnus nr. 1_2022

Ventelister pustestopp

Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi )

Om fastlegen din har mistanke om at du kanskje har søvnapné, så behøver du ikke vente i evigheter på ditt nær- meste sykehus for å få en utredning og en diagnose. Så lenge vi har fritt behandlingsvalg (det skal trolig avvik- les) så kan du søke deg til et sykehus som har kortere ventetid. Her ser du ventetidene for en vanlig søvnutred- ning for søvnapné. Tallene er tatt ut 20. mars 2022. Behandlingssteder for Søvnregistrering, utredning av puste- stopp under søvn (polygrafi ), med ventetider og antall behandlinger.

Behandlingssted

Ventetid 40 uker

Antall

Akershus universitetssykehus Ahus, Kongsvinger, Somatikk

1685 behandlinger 411 behandlinger 925 behandlinger 1582 behandlinger 547 behandlinger 59 behandlinger 2015 behandlinger 356 behandlinger 518 behandlinger 278 behandlinger 1250 behandlinger 446 behandlinger 504 behandlinger 643 behandlinger

6 uker 4 uker 2 uker 2 uker

Aleris Frogner, Oslo

Aleris Sykehus Solsiden, Trondheim ALERIS TROMSØ, Sjøgata 31-33, Tromsø

Diakonhjemmet Sykehus, Oslo,

12 uker, 24 uker, 8 uker,

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen, Helgelandssykehuset, Mosjøen, Vefsn, Helse Fonna, Odda Sjukehus, Ullensvang Helse Førde, Førde sentralsjukehus Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos Kirkenes Somatikk, Sør-Varanger Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Nordlandssykehuset somatikk, Bodø Nordlandssykehuset somatikk, Vestvågøy

Ikke oppdatert Ikke oppdatert

16 uker

4 uker

16 uker

4 uker

Ikke oppdatert

36 uker 26 uker

1140 behandlinger 587 behandlinger

24 uker St. Olavs hospital, Somatikk, Trondheim Ikke oppdatert

584 behandlinger 867 behandlinger 738 behandlinger 1085 behandlinger 294 behandlinger

Stavanger universitetssjukehus, Stavanger

22 uker

Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg 34 uker Sykehuset Innlandet, Elverum, Elverum Ikke oppdatert

Sykehuset Innlandet, Gjøvik, Gjøvik Sykehuset Innlandet, Granheim, Gausdal

40 uker

8 uker

-

Sykehuset Innlandet, Tynset Sykehuset Telemark, Skien Sykehuset Østfold, Moss, Moss Sørlandet sykehus, Arendal Sørlandet sykehus, Flekkefjord Sørlandet sykehus, Kristiansand UNN, Harstad Sykehus, Harstad

20 uker 26 uker 30 uker 26 uker 24 uker 26 uker 52 uker

105 behandlinger 1099 behandlinger 1186 behandlinger 473 behandlinger 248 behandlinger 1080 behandlinger 213 behandlinger 454 behandlinger 305 behandlinger 332 behandlinger 107 behandlinger

UNN, Tromsø Universitetssykehus, Tromsø 14 uker Vestre Viken, Drammen sykehus, Drammen 30 uker Vestre Viken, Kongsberg sykehus, Kongsberg 26 uker

Polysomnografi (PSG) innebærer målinger av hjerneaktivitet, respira- sjon og muskelaktivitet under våken- het og søvn.

Vestre Viken, Hallingdal sjukestugu, Ål

4 uker

Ventelister for søvnregistrering

Behandlingssted

Ventetid Lørenskog

Antall

Ventetider for Søvnregistrering for hypersomni (polysomnografi) Det er ikke så mange sykehus i Norge som utreder pasienter med mulig hypersomni. Det gjøres flere tester: Polysomnografi, MSLT-test, noen ganger tas det prøve av ryggmargs- væske og kanskje målinger med acti- grafi (en slags klokke). Ventetidene varierer voldsomt og det kan være lurt å vurdere fritt sykehusvalg. Tallene er hentet ut 20. mars 2022. Behandlingssteder for Søvnregistrering, avansert (polysom- nografi), med ventetider og antall behandlinger

Akershus universitetssykehus

52 uker76 behandlinger

EEG Laboratoriet, Colosseum Senter, Oslo Haukeland Universitetssjukehus, Bergen Helgelandssykehuset, Mosjøen, Vefsn Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo

3 uker

626 behandlinger 221 behandlinger 28 behandlinger 131 behandlinger 711 behandlinger

39 - 92 uker 12 - 45 uker

20 uker

16 - 44 uker

Ikke oppdatert 178 behandlinger

St. Olavs hospital, Somatikk Øya, Trondheim Ikke oppdatert - Sykehuset Innlandet, Lillehammer, 40 uker

21 behandlinger

Sørlandet sykehus, Kristiansand, 24 uker UNN, Tromsø Universitetssykehus, Tromsø

-

17 - 121 uker 80 behandlinger

33

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator