Somnus nr. 1_2022

Tidsskriftet SØVN nr. 1 2022 er nå tilgjengelig for alle I dette nummer av tidsskriftet kan du blant annet lese om den usikre fremtiden for den nasjonale kom- petansetjenesten for søvnsykdom- mer i Bergen, søvn hos ungdom, insomni – den vanligste søvnli- delsen, helautomatisk måling og behandling av søvn i Trondheim, søvnrelaterte disputaser og referat fra Nasjonal søvnkonferanse.

For- andre Bilag

Varm vind Mynt

Si Hviler

Duppene Våkne

Til grunne

Smerte Drille

Klar

Spør Servi- tører

Vedvarte Hyle

Plugg Likevel

Bladet er både digitalt og i papir. Her finner du den digitale utgaven: https://en.calameo.com/read/006652081100762b166e7 Ønsker du å abonnere på tidsskriftet i

Fugler Serafen

Obs! Befale

papirformat så send en epost til: tom.willy.aasnes@helse-bergen.no

Olje- selskap Topp

Norge på fly Arb.tid

Hylle- møbelet

Ventetider og aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2021 Flere pasienter har fått helsehjelp på somatiske sykehus og ventetiden har gått ned sammenlignet med 2020. I psykisk helsevern økte ventetiden, men flere pasienter fikk helsehjelp. Dette viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet. Litt over 2 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 2021. Dette er en økning på rundt 5 prosent fra 2020. Økningen gjelder både døgnbehandling og poliklinisk behand- ling. Nesten 38 prosent av befolkningen hadde kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste i 2021, som er omtrent på samme nivå som året før.

Kom- mune i Vester- ålen

Anonym Tekstiler

Frottér

KRYZZZORD Løsningsordet i SOMNUS nr 4 var VEKTDYNE. Vinner av fem FLAX-lodd er Reidar Østhagen på Ilseng. Gratulerer! Hvis du tror du har funnet riktig løsningsord i kryssordet, sender du løsningsordet til bladetsomnus@gmail.com – husk navn og adresse.

Men i vinter ble det tur.Med Go-Ahead. Selskapet somhar et navn for oss fotbal- linteresserte aldri blir annet enn en fot- ballklubb fra Deventer –mens enmer poli- tisk bevisst kamerat (i flere betydninger av ordet) foretrekker å omtale demsom«Go- Away». Det passet perfekt. Noen timer på ynd- lingspuben i byen for å sitte og skrive. Så rett på toget og en natt som– i motset- ning til på andre norske nattog – så ut til å kunne bli lang nok til å gi den nødvendige mengden søvn. Slik så det ut helt til meldingen komdagen før: På grunn av høyt sykefravær utgikk dessverre sovevognen. Selv kunne jeg klart å sove helt uten eks- tra ansatte,men det er sikkert regler for slikt. Ettermange lange søk på alskens fly-

og bussruter fant jeg ut at det nokmåtte bli nattog selv omdet ikke ble sovevogn. Etter et par ekstra boksermed fermenter- te landbruksprodukter fra byen var jeg klar for å sove likevel. En hyggelig og hjelp- somkonduktør geleidet oss somvar kas- tet ut av den ikke-eksisterende sovevog- nen, til en egen kupémed rikeligmed plass hele natten. Jeg kapret en fireseter, ogmed unntak av privatliv, antrekk og dyne ble det nesten somå ha sin egen kupé. Ett er sikkert: Det er sannelig godt at folk flest har begynt å reisemed altmulig slags utstyr somtrenger lading. Det er fremdeles flere somhar PC enn CPAP. Heldigvis har PC-brukerne sørget for at ikke et eneste togselskapmed respekt for seg selv (det vil si alle unntatt SJ Nord g jennomØsterdalen og på Nordlands-

banen) tilbyr strømpå alle sitteplasser. Det er ikke ofte jeg bruker CPAPmens jeg sittermer enn jeg ligger, i et par togseter på Sørlandet.Men sannelig: Det virket der også. Du trenger ikke å ligge for å ha nytte av CPAP-en. Georg Mathisen

35

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator