Somnus nr. 1_2022

Søvnforeningen har åpnet en telefontjeneste der for-

eningens rådgivere og likepersoner svarer på spørsmål. Vi har erfaring med diagnosene og kan hjelpe deg videre.

Onsdager kl. 11-18 Hypersomnier og pårørende Sykepleier Knut Bronder 41303436 Fredager kl. 11-18 Søvnapné – Insomni – pårørende Marit Aschehoug 90066527

Tirsdager kl. 11-18 JUS: Arbeidsrett, trygderett Advokat Preben W. Christensen 95757686

Torsdager kl. 11-18 Søvnapné Pål Stensaas 92486681

Vi er bare en telefon unna!

SOMNUS NR 1 – 2022

36

Made with FlippingBook Ebook Creator