Somnus nr. 1_2022

Søvnforskerne er helt uenige omhvormange somhar søvnapné i verden. – Enmilliard, sier Sleep Revolution-leder Erna SifArnardóttir. – Altformange, protesterer Dirk Pevernagie. med apné Én milliard

– Overdiagnostisert Dirk Pevernagie avviser både milliard- tallet og hele bruken av AHI. Tallet for hvor mange ganger du helt eller delvis slutter å puste i løpet av en time, har ingenting å gjøre med om du faktisk lider av søvnapné og hvor alvorlig den er, mener han. – Søvnapné er overdiagnostisert, mener Pevernagie. Han er ingen hvem som helst i søvnforskningen. Den belgiske professoren leder blant annet komitéen for søvnmedisin i ESRS, den europeiske foreningen for søvnforskning. Til daglig arbeider han på universitetet i Gent – en av de 37 partnerne i søvnrevolusjonspro- sjektet. Hvis han har rett, betyr det blant annet at mange søvnpasienter mister førerkortet uten grunn. Dessuten betyr det at mange får feil behandling. Avviser AHI – AHI er villedende. Den har ingenting å gjøre med hvor trøtt du er på dagtid. Den sier ingenting om du har høyt blod- trykk. Den har ingen sammenheng med helserelatert livskvalitet. Det er på tide å vurdere hele diagnostiseringen på nytt, sier han. Pevernagie mener at indeksen fremdeles kan brukes for å vise om behandlingen virker. Men ikke for å stille diagnosen. Vil spørre pasienten Derfor vil han spørre pasienten; ikke

telle pustestopp. Det finnes en lang rekke spørreskjemaer som brukes for å finne ut hvor godt eller dårlig du sover. Pevernagie mener at de ikke er gode nok. Først og fremst etterlyser han et skjema som ikke tar utgangspunkt i én bestemt diagnose. – Det må ikke være et søvnapnéskjema, men et søvnskjema, sier han. – En del av prosjektet vårt er å utvikle et helt nytt skjema: European Sleep Questionnaire, forteller Dirk Pevernagie.

Georg Mathisen Tekst og foto

Den første studien som prøvde å sette tall på hvor mange som har søvnapné, endte opp med at det må være rett under en milliard mennesker rundt i verden. Det tallet støtter Erna Sif Arnardóttir seg til. Hun leder søvninstituttet ved univer- sitetet i Reykjavik, og hun er også den som koordinerer det europeiske forsk- ningsprosjektet Sleep Revolution. – Vi har en milliard mennesker med søvnapné. Enda flere snorker, og vi vet ikke hva snorkingen betyr, sier hun.

Søvnapné er overdiagnostisert, AHI er villedende og mange får feil behandling, hevder Dirk Pevernagie.

Erna Sif Arnardóttir leder kjempepro- sjektet Sleep Revolution.

5

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator