Somnus nr. 1_2022

H elsevesenet har ikke nok folk til å hjelpe pasientermed insomni. I stedet kaster legene piller etter dem. Digital kognitiv terapi er løsningen somkan fjerne behandlingskøen,mener Colin Espie.

mot insomni Triller piller

Georg Mathisen Tekst og foto

lidelser ville det ikke vært akseptabelt hvis de anbefalte behandlingene ikke hadde vært tilgjengelige, slår Espie fast. Han snakker om et behandlingshull – en stor andel pasienter som ikke får den beste behandlingen. – I dag er det medisiner som tetter dette hullet. Det bør være digital terapi, sier han. Nok til alle Det er snakk om kognitiv atferdsterapi. Altså at du får hjelp til å

forskning og beviser, mener han. Humor kan hjelpe Morsomme filmklipp kan hjelpe mot insomni. Det har Ernesto Sanz-Arigita funnet ut. Professoren ved universitetet i Bordeaux har sammenlignet reaksjonene til mennesker med søvnmangel, depre- sjon og insomni. – Humor er en veldig personlig ting, så vi har brukt et balansert utvalg av film-

Den skotske Oxford-professoren er svært kritisk til hvordan helsevesenet dytter piller i insomnipasientene i stedet for å gi dem hjelp som virker. – Ikke akseptabelt – Det er kognitiv atferdsterapi som er den anbefalte behandlingen mot insom- ni. Det er ikke medisinering. For andre

klipp, sier han. Så har forsker- ne sett på hjer- neaktiviteten deres for å forstå hvordan de reagerer. – Det viser seg at aktivi- tetsmønsteret i testpersoner med insomni ligner på møn- steret til dem

finne og endre de tankene og den oppførselen som gjør at du sover dårlig. Og det kan du få foran skjermen – du trenger ikke din egen, per- sonlige psykologtime. – Programvare kan skaleres. Psykologer kan det ikke. Men psykologi kan skaleres. Konstruksjonene, konseptene og prosedyrene er ikke begrenset til person-til-per- son-kommunikasjon, sier Colin Espie. Han advarer likevel mot det store tilbudet av apper for mobiltelefonen. – Uansett hva du sliter med innenfor mental helse, så fin- nes det en app for det; en app som ikke bygger på

Ernesto Sanz-Arigita har sett på hvordan morsomme filmklipp kan hjelpe mot insomni.

som mangler søvn på grunn av forsø- kene – altså uten egentlig av insomni. Det ligner mindre på det vi ser hos men- nesker som lider av depresjon, selv om depresjon kan være en følge av insomni. Videre studier kan vise hvordan det å se på humoristisk film kan bedre søvnen, ifølge Sanz-Arigita.

Uansett hva som feiler deg, så finnes det alltid useriøse apper og unødvendige piller. Colin Espie vil heller ha digital terapi.

6 ‘’

Videre studier kan vise hvordan det å se på humoristisk film kan bedre søvnen. Professor Ernesto Sanz-Arigita

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator