Somnus nr. 1_2022

Klarer bærerkraftmålene i søvne

Søvn må til for å oppnå FNs bærekraftsmål. – Det gode søvn- mønsteret er avgjørende for å forhindre sykdom, konstaterer Malcolm von Schantz.

Georg Mathisen Tekst og foto

– Lavkostinngrepet for å forhindre slike sykdommer er nettopp å beholde søvn- mønsteret. Vi antar generelt at søvnmøn- steret endrer seg dramatisk etter hvert som samfunn utvikler seg, blir industria- lisert og urbaniseres, beskriver den bri- tiske professoren. Dårligere uten strøm I samfunn med stor ulikhet kan behovet for å arbeide gå ut over søvntidene. Dessuten må mange sove under ukom- fortable og utrygge forhold. På den måten henger søvn sammen med rettfer- dighet og trygghet. Malcolm von Schantz forteller om en studie som har sett på de to nabobyene Milange og Tengua i Mosambik.

Han er professor i kronobiologi ved uni- versitetet i Surrey i England. På verdens- søvnkongressen i Roma forklarte han hvordan søvn først og fremst henger sammen med nummer 3 av FNs 17 bærekraftsmål: God helse og livskvalitet. Ikke smittsomt – Det er et tidsskille i utviklingen når ikke-smittsomme sykdommer går forbi epidemier som hovedårsak til at mennes- ker dør, sier von Schantz. Og det er der søvn kommer inn i bildet. Som bakgrunn for og behandling mot de sykdommene som ikke er smittsomme.

Riktig søvnmønster er en billig måte å hindre sykdom på, ifølge Malcolm von Schantz.

Obstruktiv søvnapné i sammenheng med overvekt begynner å se ut som en sykdom som rammer fattige land hardest, mener Malcolm von Schantz med utgangspunkt i en undersøkelse her fra Sør-Afrika. (Foto: Shutterstock)

7

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator