Somnus nr. 1_2022

Milange har nettopp fått strøm. Der leg- ger folk seg en time senere og står opp en time senere, og de er mer aktive etter at det blir mørkt. I Tengua, derimot, er søvneffektiviteten lavere. – Det å sove uten elektrisk lys gir ikke bedre søvn. Det kan også henge sammen med at folk i landsbyer uten strøm ofte sover bare på matter på gulvet, I byene med strøm er det mer sannsynlig at de har senger med madrass, sier han. Fattig apné I Sør-Afrika viser en studie i en av de fattigste regionene i landet økende fedme og at nesten en tredjedel av eldre kvinner har udiagnostisert søvnapné. – Obstruktiv søvnapné er ikke begrenset til høyinntektsland. Det begynner å se ut som det helt motsatte, mener Malcolm von Schantz.

God og riktig søvn bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Trener ansiktsmusklene – Jeg må gi de fleste pasientene mine CPAP, men noen av dem kan ikke bruke den, sier Harald Hrubos-Strøm. Han trekker frem trening av tunge- og ansikts- musklene som et annet alternativ. I Sleep Revolution-prosjektet skal han forske nettopp på det: Myofunksjonell terapi, som det heter. På verdenssøvnkongressen i Roma fortalte Hrubos-Strøm om to studier som har vist positiv effekt av myofunksjonell terapi. Men de er veldig små, med bare noen få pasienter. Prosjektet hans skal være større og bruke metoder som gir mindre tvil om resultatene. Det han ønsker å gjøre, er å forhindre hjerteinfarkt, hjerneslag og andre

hjerte- og karsykdommer. Foreløpig er det ingen studier som ser på langtids- effekten av myofunksjonell terapi eller hvem den passer best for, forklarer han.

Harald Hrubos-Strøm forsker på muskel- trening mot søvnapné og presenterte prosjek- tet sitt på global søvn- kongress i Roma.

8

SOMNUS NR 1 – 2022

Made with FlippingBook Ebook Creator