Medlemskontakt 3-2023

FSF LANDSMØTET 2023

FSF LANDSMØTET 2023

Det nye forbundsstyret for Forsvarets seniorforbund for neste periode (2023 – 2025) består nå av:

Funksjon

Navn

Avdeling

Merknad Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg Gjenvalg

Leder

Jan Erik Thoresen Per Anders Volden

Direktemedlem FSF Drammen

Nestleder

Sekretariatsleder Informasjon- og

Iren Isfeldt

FSF OSLO

Knut Nordbø

FSF Halden/Sarpsborg

kommunikasjonsleder Virksomhetskontroller Styremedlem region 1 Varamedlem region 1 Styremedlem region 2 Varamedlem region 2 Styremedlem region 3 Varamedlem region 3 Styremedlem region 4 Varamedlem region 4 Styremedlem region 5 Varamedlem region 5 Styremedlem region 6 Varamedlem region 6 Styremedlem region 7 Varamedlem region 7 Styremedm region 8 Varamedlem region 8

Halvor Døhlen

FSF Vest-Oppland

Gjenvalg

Tor-Reidar Boland

FSF Porsanger

Ny Ny Ny

Hilde Brekke

FSF Harstad

Anna Cecilie Jentoft

FSF Bodø

Virksomhetskontroller Halvor Døhlen orienterer om Forbundets økonomiske status. FOTO: Per Anders Volden, FSF

Per-Erik Eriksen

FSF Vesterålen FSF Trondheim FSF Steinkjer FSF Elverum

Gjenvalg

Svein Erling Smolan Roy Corrin Grøttheim Aage Willy Jonassen

Ny Ny

Dag 2 under landsmøtet hadde fokus på strategi- og handlingsplan. Komiteen, bestående av Tom Geir L Svendsen (leder), Øyvind K Strandman og Iren Isfeldt fikk mye ros fra delegatene for sitt arbeide. Dagen ble avsluttet med valg av nytt forbundsstyre og valgkomite for den kommende 2-års perioden. Jan Erik Thoresen (leder), Per Anders Volden (nestleder), Iren Isfeldt (sekretariatsleder), Knut Nordbø (info- og kommunikasjonsleder) og Halvor Døhlen (virksomhetskon- troller) tok alle gjenvalg. Arild Dregelid fortsetter som leder for valgkomiteen.

Under jubileumsmiddagen ble hederstegn i gull med diplom tildelt Tom Geir Ludt Svendsen, Aage Willy Jonassen og Ole Myrbekk. Hederstegn i sølv med diplom ble tildelt Ole Johan Sanden, Esben Aass og Øystein Figenschau. Utgående forbundsstyremedlemmer ble til- delt forbundets plakett. Disse var: • Øystein Figenschau, region 1 • Inger Johanne Jentoft, region 2 • Ole Myrbekk, region 3 • Øyvind Kirsebom Strandman, region 6 • Tom Geir Ludt Svendsen, region 7 • Esben Aass, region 8.

Gjenvalg

Trond Vangen

FSF Hamar

Ny

Harlad O. Blakseth

FSF ØR FSF ING

Gjenvalg

Kåre Bækkevold

Ny Ny

Laila Kvammen Lie Hans Sigurd Iversen Barbro Heløe Frøisland

FSF Rygge FSF Stavern FSF Rogaland

Gjenvalg

Ny Ny Ny Ny

Kolbjørn Sivertsen

FSF Agder FSF Oslo FSF Oslo

Ingvill Eidsvåg

Egil Nordli

Protokoll fra LM 2023: https://forsvaretsseniorforbund.no/om-oss/landsmote-2023--hamar

De som fikk plankett for tjeneste i For- bundsstyre, Øyvind Kirsebom Strandman

FSF hederstegn i gull, fra venstre Ole Myrbekk, Aage Willy Jonassen og Tom Geir Ludt Svendsen. FOTO: Per Anders Volden, FSF

FSF hederstegn i sølv, fra venstre Esben Aass, Øystein Figenschau og Ole Johan Sanden. FOTO: Per Anders Volden, FSF

og Inger Johanne Jentoft. FOTO: Per Anders Volden, FSF

16 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 17

Made with FlippingBook - PDF hosting