Medlemskontakt 3-2023

ANNONSE

TIL ETTERTANKE

Vår søken etter lykke

I fra vi er ganske unge og helt til vårt livs ende ønsker vi å kjenne på opplevelsen og følelsen av lykke. Og de aller fleste av oss har mange stunder gjennom livet der vi kjenner på løftet sinnsstemning og tilfredshet som vi kan beskrive som lykke. En forelskelse er lykkestunder. Å holde et nyfødt barn i armene er lykkestunder. Å få bli besteforeldre et lykkestunder. Dette er de store ting og de selvsagte ting. Men hva er det generelt som kan gi opplevelse av lykke, uavhengig av stand og stilling? Det er gjort en del undersøkel- ser omkring dette. Ved Harvard universi- tetet f eks i USA har de holdt på med det siden slutten av 1930 tallet. Konklusjonen er at lykke handler ikke om rikdom, berøm- melse eller hardere jobbing. Lykke handler aller mest om relasjoner, er deres konklu- sjon. «Den største gleda ein kan ha, er å gjera andre glad». Slik skrev folkehøgskolerek- toren og dikteren Mikael Aksnes for over 100 år siden. Og senere har undersøkelser vist at det er mye sannhet i den setnin- gen. Å kunne bety noe, gjøre en forskjell for andre, er noe av det viktigste vi kan bedrive. Det handler om livet i familien, om forhold til venner, om frivillig engasjement i lag og foreninger, om jobben, om aktiv deltaking av samfunnslivet. I undersøkelsen fra Statistisk Sentral- byrå i 2020 om livskvalitet i Norge står det at livskvaliteten i Norge øker med alderen. I aldersgruppen 67 til 79 år er mer enn en av tre svært tilfreds med livet. Det er gode og oppløftende tall. Vi som er eldre har mye å glede oss over. Men sannelig har vi også mye å bekymre oss for.

De gode relasjoner i parforhold, i fami- lie og blant venner er kommer øverst på listen. Det betyr ikke at vi må ha mange venner. Det er gode og trofaste venner som er viktigst. Det handler om å ta vare på det og de som står oss nær. En annen ting som kan ha betydning for lykken handler om å ha fokus på seg og sitt og ikke sammenlikne eget liv for mye med andres liv. Så lærte jeg tidlig at takk- nemlighet er nøkkelen til å låse opp livet, mens utakknemlighet er nøkkelen til å låse igjen livet. Og hvis vi får være noenlunde friske i vår alderdom vil fysisk aktivitet være bra fordi det utløser endorfiner som bremser aktiviteten i nerveceller som leder smerte – litt som morfin. Jeg leste et sted at lykken finnes der man ikke søker den. Kanskje ligger lykken nærmere og rimeligere enn vi noen ganger tror den er?

ARNE SVILOSEN Feltprost/ oberst emeritus

Medlemsfordeler hos FP Som medlem hos Forsvaretes Personellservice får du ikke bare god service, men også gode tilbud på: - Forsikringer hos If - Forsikringer hos Sparebank 1 Forsikring - Innskudd med konkurransedyktige betingelser - Lån med gode betingelser - Rabatter gjennom Esso Mastercard Husk at du beholder ditt medlemskap i FP selv om du slutter i Forsvaret eller går av med pensjon.

Høst med lykke ønskes!

Mer informasjon om FP og våre tilbud finner du på www.fp.no Ta gjerne kontakt på epost: fp@fp.no eller på telefon: 21 07 57 00

4 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 5

Made with FlippingBook - PDF hosting