Medlemskontakt 3-2023

Nytt fra Statens pensjonskasse n

Snakk med legen din

om riktig uføretrygd

Lav uføregrad kan gi mindre utbetaling fra NAV i fremtiden Mange ønsker å jobbe så normalt som mulig, og du vil sikkert strekke deg lengst mulig for å jobbe så mye som mulig. Det er viktig å ta hensyn til helsa og at du, i samråd med legen din, sørger for at du får riktig uføregrad med en gang. Hvis for eksempel legen setter uføregraden din til 30 prosent, dekker vi en del av det du taper i lønn på å jobbe redusert, mens du får 70 prosent lønn fra arbeidsgiveren din.

Uførepensjon er et gode du har som en del av med- lemskapet hos oss. Men, det er viktig at du og legen din kommer fram til uføregraden som er riktig for deg og din situasjon. Økonomisk trygghet ved sykdom Som medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om uførepensjon hvis du ikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen fra oss kommer i tillegg til, eller utenom, ytelser du får fra NAV. Meningen er at du skal få dekka noe av inntektstapet ved å ikke jobbe full stilling. NAV krever at uføregraden din er 50 prosent eller mer for at du skal kunne få uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Hvis du er mellom 20 og 50 prosent ufør, kan du få uførepensjon fra oss selv om du ikke får noe fra NAV. På spk.no/uforepensjon kan du lese mer om uførepensjon, hva kravene er, hvordan vi beregner utbetalinga, og se hvordan du søker.

Svein Rasmussen jobber i fagavdelingen SPK. Han sørger for at folk, både internt og eksternt, forstår pensjonsregelverket og hva regelene betyr i praksis for folk som har - eller har hatt - tjenestepensjon i offentlig sektor. Svein er en erfaren formidler, og han jobbet som lærer og skoleleder i over 20 år

før han begynte i SPK. FOTO: SIVERT ALMVIK/SPK

FOTO: FSF

6 - Medlemskontakt nr. 3 - 2023

Medlemskontakt nr. 3 - 2023 - 7

Made with FlippingBook - PDF hosting