Gruppetto SYKKELSPORT 10-2015

Anbefalinger forsesong- oppkjøringen

D enne artikkelen består av to deler, der vi i første del skal se nærmere på noen anbefalinger for treningen fra sesongslutt og frem til desember/januar. I del to, som kommer i neste nummer av Gruppetto, skal vi se nærmere på hvordan treningen fra desember/januar til april kan organiseres. Vi vil da også se spesifikt på hvordan de kan være gunstig å gjennomføre den intensive uthold- enhetstreninga.

Bent R. Rønnestad Ph.D, Seksjon for idrettsvitenskap, Høgskolen i Lillehammer.

76 GRUPPETTO # 10

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease