Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

F ølgeseddel.

^

< * / ? / - 3 NOV, 1944

Dato:

Ifølge O rdre fra Direktoratet fo r V areforsyn ing

fø lg e r herm ed:

..... ^ ...C . Stk. Begæ ringe r om Fo r b ru g e r k o r t for Arbejdstøj. L ....Stk. Fo r b rug e r ko r t fo r Arbejdstøj. (Dv. 594 ) c M i n /% tu g c Stk. F o rb rug e rko rt for Arbejdstøj. (Dv. 623) c m . MIIA lmi . Ekspederet af:.. ... J jf j: .... Pakket af:

Made with FlippingBook - Online magazine maker