Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

10 I 1

10

* Kommune:

Politikreds Nr.

S

Telf.: K ø s s t n p Nr. 4 . 4 .

Nielsen, Johannes Karre b s k s torp

Sognefoged:

Indbyggerantal: ^ i O

Indkvarteringsevne: længere Tid: 064<

sammentrængt:

^ O G Q .

.1 Personbiler,

Antal Biler:

2 Rutebiler,

Antal Hestekøretøjer: 1 0 0 ,

1. Centralskole for

1<£0 Elever; Bad, elektrisk Lys, Køkken, W. C.

(hvad der ikke lindes overstreges)

Forskole, (her anføies nærmere Oplysninger)

£0 Elever.

2. Skole med Plads til

HøjsKole findes iKKe, (her anføres nærmere Oplysninger)

3. Højskole med Plads til

—O . Elever.

■».nctre tSKOier finoes iKKe.

4. Anden Skole:

5. Alderdomshjem med Plads til:

.

S i x l t r ø hovedgaara.

6. Herregaard:

fciygelius findes ikke.

7. Sygehus med

O . Senge. Andre Oplysninger:

finaes ikke«

8. Sanatorier o. 1.:

Læge: N e j . Jordemoder:

Nej ,

Dyrlæge:

We j .

Made with FlippingBook - Online magazine maker