Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

9. Findes der i Sognet frivillige Ordninger: _

(nærmere Oplysning

10. Findes Afdeling af D.K.B.:

Ne j , (nærmere Oplysninger)

Bemærkninger:

Made with FlippingBook - Online magazine maker