Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

22/6 l ^ k h

v o ; i t i m e s t e r e n i N æ s t v e d , d e n

E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

T i l

/ { it u c é æ / i

K o m m u n e ,

V e d h o s l a g t a t t i l s t i l l e K o m m u n e n 2 K a r t o t e k s k o r t t i l O p l y s n i n ­

g e r , d e r h a r B e t y d n i n g f o r E v a k u e r i n g s t j e n e s t e n , s k a l m a n a n m o d e

om s n a r e s t b e l e j l i g t a t f a a t i l b a g e s e n d t e t a f

K o r t e n e i u d f y l d t .

S t a n d . D e t a n d e t f o r b l i v e r v e d K o m m u n a l s E v a k u e r i n g s u d v a l g .

U n d e r MI n d b y g g e r a n t a 1 " s k a l a n f ^ r r e s , h v o r m a n g e d e r s k a l e v a ­

k u e r e s .

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n

Made with FlippingBook - Online magazine maker