Næs. | Herlf. | Kar. | - Brandvæsnet under luftværn, uden år

Udgifter ved Anskaffelse af Materiel t i l Brandværn und^r Luftværnatilstand i Kast ved Onraad^t. (Næstved, Herlufsholm og, arrob>&k).

Depotbygning t i l Materiellet . . . . . . . ....................... ..

14 .000 Kr.

Uniformagenstandti t i l 68 Mand ( i H .t.Retnings- l ln ie 3) a 175 K*........................................................................ 11.900 ” Slanger og Redskaber t i l 8 Hvalpebrandvag ter a 1700 Kr..................................................... . ..................................13 .600 ” (D^t er 300 Kr. mere pr. Vagt end opgilret i Retningslinie 3» da Slangerne maa ver© bedre). 5 Standrør t i l underjordiske Brandventiler .««••• 750 1 toh ju let Motorsprajte t i l Karrebaksiaindd . . . . . . . 3.500 Værktøj t i l Brag p&a rekvirerede B iler ..................... 1 .500 Uniforasudgifter t i l Ambulancetjenesten ................... 2 .000

47.250 Kr.

D.r forudsættes at fornadne Tapper, Borde og

Stole t i l Mandskabsstuer kan rekvireres.

Made with FlippingBook - Online magazine maker