Milyon Kadına Mentor: Mentorluk Rehberi

Mentorluk Görüşmeleri İçin Temel Beceriler Hem mentorlar hem de mentiler için gerekli olan; sürecin açıklık, güven ve etkili iletişim temelinde şekillenmesini ve ilerlemesini sağlayacak temel iletişim becerileri şunlardır:

Etkin dinleme, Güçlü sorular sorma, Yansıtma,

Geribildirim verme ve alma, Takdir.

Etkin Dinleme

Etkin Dinleme Nedir?

Mentorluk sürecinde belki de en kritik beceri, etkin dinleme becerisidir. Güçlü sorular sorabilmek, farkındalık yaratacak yansıtmalar yapabilmek, yapıcı ve nokta atışı geribildirim verebilmek ve takdir edebilmek ancak etkin dinleme ile mümkün olur.

Etkin dinlemediğimiz bir konuda sorduğumuz sorular, yaptığımız yansıtmalar ve verdiğimiz geribildirimler ya yüzeysel olur, ya da doğru noktayı ıskalar.

Karşımızdaki kişiyi dinlerken, 3 boyutta dinleme yaparız.

Birinci boyutta karşımızdaki kişiyi ve anlattığı konuyla beraber; kafamızın içindeki sesi, anlatılanların bizdeki çağrışımlarını, kendi düşüncelerimizi dinleriz. İkinci boyutta dikkatimiz karşıdadır; anlattığı içeriğe, konu detaylarına odaklı bir dinleme halindeyizdir. Üçüncü boyutta ise anlatılan “konunun ve verilerin” ötesinde, anlatan “kişiyi” dinlediğimiz; değerleri, inançları ve duyguları duyabildiğimiz derin dinlemeyi gerçekleştiririz. Etkin dinleme, hangi boyutlarda dinlediğimizin farkında olmak, kendi düşüncelerimizi ve yargılarımızı – kafamızın içindeki sesleri – kısabilmek, ve gerçekten anlamaya çalışarak, merakla, yargısızca dinleyebilmektir.

MENTORLUK REHBER İ - 202 1 Mi lyon Kadına Mentor

Made with FlippingBook Online document