Somnus nr 2_2018

Professor og demensforsker Anders Martin Fjell ved universitetet i Oslo forsker på sammenhengen mellom søvn- kvalitet og demens. Foto: Nasjonalforeningen for Folkehelsen

Søvnutredning og behandling på oentlig avtale

Snorker du? Munntørrhet? Uopplagt?

Da har du kanskje søvnapné- og bør ta en søvnregistrering for å finne ut om du trenger behandling. Aleris tilbyr søvnutredning og CPAP-behandling i Oslo, Tromsø og Trondheim. Vi har både privat og oentlig tilbud.

Kontakt oss for mer informasjon, eller se www.aleris.no/sovn Oslo: 22 54 10 00 • Trondheim: 73 87 20 00 • Tromsø: 77 66 21 30

Ansvarlige leger: Oscar Asante (Oslo) og Mads Moxness (Tromsø og Trondheim)

13

SOMNUS NR 2 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online